Aktualności

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna!

09.04.19

Kto?

Do udziału w Konkursie zapraszamy:

 • organizacje pozarządowe,
 • i  inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego
  i o Wolontariacie,
  których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna i/lub które działają na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania na rzecz mieszkańców Miasta Leszna w sferze pożytku publicznego – pomocy społecznej.

 Na co?

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje projekty realizowane w okresie 16.05.2019 r. – 31.10.2019 r. r.

Pieniądze można pozyskać na działania z zakresu pomocy szczególnie w obszarze:

– działalności na rzecz m.in.:

 • pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • osób w wieku emerytalnym;
 • integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie;
 • osób przewlekle chorych i niesamodzielnych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • promocji i organizacji wolontariatu w obszarze pomocy społecznej;
 • rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

– oraz/lub działalności:

 • wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i jego otoczenia;
 • w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami;
 • mająca na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych;
 • w obszarze rewitalizacji na terenie ulic Miasta Leszna.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne
i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 10% wkład własny. Nie musi on jednak być finansowy lub rzeczowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

 Jak?

Warunkiem startowania w Konkursie jest opracowanie oferty dostępnej na stronie http://pisop.org.pl/inicjatywa-dla-leszna-edycja-2019/, do dnia 26 kwietnia 2019 r., do godziny 12.00.
Tylko najciekawsze oferty uzyskają dofinansowanie.

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą.

Kontakt do doradców, a także szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie: http://pisop.org.pl/inicjatywa-dla-leszna-edycja-2019/

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna współfinansowany jest przez Miasto Leszno.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Ostatnie

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« grudzień 2019 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Projekty

 • Wielkopolska Wiara
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Wielkopolska Wiara
 • Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
 • FELIKS
 • Centrum Edukacji Heweliusz
 • Do startu! Gotowi? Start!
 • Strategiczna Mapa Drogowa
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie!
 • Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

Należymy do sieci SPLOT

splot