Aktualności

Opisy inicjatyw realizowanych w ramach projektu

13.06.19

1) Stowarzyszenie Wygraj Siebie –  Kwiaty i rak

Odbiorcy: Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 20 osób 60+ z Leszna bez względu na  płeć i niepełnosprawność. Zaproszone zostaną osoby w różnym stopniu zaawansowania choroby, w czasie leczenia i zdrowienia. Zaprosimy również te, które wyzdrowiały, ale zmagają się z różnymi skutkami leczenia oraz osoby bardzo blisko związane chorymi na raka.

Odbędą się:

 • Spotkania twórcze – celem spotkań twórczych  jest wypracowanie projektów kreacji  z żywych kwiatów. W czasie spotkań uczestnicy projektu z pokazów multimedialnych poznają kreacje  z kwiatami jakie powstały w pracowniach artystów modowych. Z dekoratorką modowa przygotują projekty kreacji z kwiatami oraz akcesoriów do występu scenicznego. Uzgodnią wspólna linię strojów, kolorystykę, dodatki, makijaż, fryzury. Wybiorą kwiaty. Modelki we własnym zakresie przygotują bazę  stroju na której powstanie kreacja z kwiatami. Zapewnią wszystkie potrzebne akcesoria tj kapelusze, rękawiczki, szale, itp. a także fryzurę i makijaż. Spotkania odbywać się będą we Wrzosowym Zakątku i w pracowni artystycznej, prowadzić będzie  dekoratorka, będą swoistymi spotkaniami grupy wsparcia.
 • Spotkania sceniczne – celem spotkań scenicznych jest udowodnienie sobie i społeczeństwu, że życie po raku jest możliwe a występy na scenie mogą być jedną z form terapii w powrocie do zdrowia – wyrysowanie ciałem własnych emocji, wyrażenie siebie i zachowanie aktywność. Spotkania  sceniczne adresowane do uczestników, obejmują także elementy edukacyjne jak historia pokazów modowych, przegląd  trendów minionych i współczesnych, wspólne oglądanie spektakli modowych. Udział w spotkaniach scenicznych daje możliwość wykazania się artystycznymi zdolnościami. Oferuje osobom dotkniętym chorobą nowotworową kreatywny sposób na wyrażenie własnej osobowości w bezpiecznym środowisku. Na spotkaniach uczestnicy zostaną przygotowani do występu na scenie – pokazu modowego –  kreacji  ze świeżych kwiatów. Wspólnie ze specjalistą scenicznym ustalą tytuł występu. Ze względu na charakter kreacji dobór muzyki będzie trudnym zadaniem. Każdy uczestnik przedstawi propozycję. Za dobór muzyki odpowiedzialny będzie spec. sceniczny . Spotkania odbywać się będą we Wrzosowym Zakątku i w MOK.

Dla wszystkich mieszkańców: Występ na scenie MOK-u  będzie pokazem kreacji ze świeżych  kwiatów. Kreacje zaprezentują kobiety, którym towarzyszyć będą panowie w eleganckich, klasycznych strojach. Po występie scenicznym /tytuł  przygotują uczestnicy projektu/,odbędzie się koncert w klimacie lat 50/60. Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy z artystami /wybór zespołu/. W ramach umowy o współpracę  MOK zapewni salę, nagłośnienie, oświetlenie, itp. Współpraca z Miastem Leszno odbywać się będzie w ramach AOL.

 

2) Stowarzyszenie Echo – Razem możemy więcej

Odbiorcy: Uczestnikami projektu są osoby w wieku 14-70 lat chcące działać na rzecz społeczności lokalnej  w ECHU co  bezpośrednio wpłynie na efektywność pracy w organizacji.   Zadaniem projektu jest zorganizowanie spotkań integracyjnych i przeszkolenie uczestników w tematyce wolontariatu. Dopuszczamy  możliwość, aby osoby też (nie więcej niż 3 podczas jednych zajęć) uczestniczyły w działaniach w  charakterze tzw. „wolnych słuchaczy”.

Odbędą się:

 • Zorganizowany już został Piknik w Parku Satyryków. Udział w pikniku był wstępną oceną własnych zasobów organizacyjnych, które odnaleźli w sobie  uczestnicy w projekcie  poznawali  już  swój potencjał m.in. swoje mocne i słabe strony, usposobienie, predyspozycje itp., które będą mogli  wykorzystać wykazać swoje umiejętności .
 • spotkania integracyjne  oraz szkolenie  dla osób zaangażowanych w realizację zadania. Spotkaniom będzie  towarzyszyć wzajemne poznanie się  jak również odnajdywanie własnych zasobów.

Dla wszystkich mieszkańców: Przeprowadzenie Happeningu o tematyce „Nie marnuj żywności”  z udziałem wolontariuszy biorących udział w projekcie .

 

3) Polski Związek Niewidomych – Lato z Seniorami PZN 2019 r.

Odbiorcy: Bezpośrednio w projekcie weźmie udział ok. 50 osób, w większości osoby nowoprzyjęte do PZN, nie uczestniczące do tej pory w żadnych zajęciach.

Odbędą się :

 • Warsztaty dietetyczne – podczas 5 spotkań ustalonych z Dietetykiem odbywać się będą zajęcia na poszczególne tematy np.: Cukrzyca, Tarczyca, Otyłość itp.
 • Zajęcia na kręgielni – Jest niewiele dyscyplin  które mogą uprawiać  niewidomi i niedowidzący, kręgle to jedna z dyscyplin którą przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą  uprawiać i osiągać dobre wyniki. Działania tego projektu mają zachęcić członków i Seniorów do aktywnego spędzania wolnego czasu np. na kręgielni. Podczas czterech spotkań na torach kręgielni po 2 godz. beneficjenci będą poznawali zasady  i możliwości  poprawy kondycji i współzawodnictwa w grupie czego obrazem będzie turniej punktowany by wyłonić 5 najlepszych wyników i łącznie z turniejem strzeleckim te osoby wynagrodzić zachowując warunki wzajemnej rywalizacji.
 • Turniej strzelecki – Podczas 6 kolejnych spotkań na świetlicy zorganizowany będzie turniej strzelecki z broni laserowej do tarczy gdzie osoby niedowidzące w przysłoniętych oczach za pomocą dźwięku  oddają laserem strzał do tarczy. Zawody będą punktowane i zapisywane w komputerze by wyłonić  5 najlepszych zawodników i w połączeniu z zawodami kręglarskimi  zostanie nagrodzonych pierwszych pięć  miejsc po to  by z wrócić uwagę na  rywalizację i zwiększyć zaangażowanie do udziału w projekcie.

4) Fundacja Prodeste – Razem raźniej

Odbiorcy: Bezpośrednimi beneficjentami projektu są osoby u których zdiagnozowano autyzm, zespół Aspergera (ZA) lub inne zaburzenia rozwojowe w wieku 15-35 lat z Leszna, 12 osób.

Odbędą się:

 • 5 spotkań – spotkania będą miały charakter terapeutyczny. Uczestnicy (12 osób) będą realizować program rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także uczyć się akceptacji wewnątrz grupy. Będą budować świadomość, jak w Lesznie funkcjonuje osoba w spektrum oraz jakie ma możliwości rozwoju i spędzania czasu wolnego. Do poprawnej realizacji działania niezbędne jest wynagrodzenie specjalisty oraz zakup materiałów warsztatowych.
 • Spotkania integracyjne – Podczas spotkań uczestnicy (12 osób) będą mieli okazję doskonalić umiejętności nabywane podczas udziału w grupie wsparcia. Będą także mieć przestrzeń na dzielenie się własnymi przemyśleniami, pasjami oraz rozwijanie ich.  Nie zabraknie integracji, rozmów o codzienności a także po prostu bycia razem.
 • Warsztaty terapii zajęciowej – 5 spotkań. W trakcie warsztatów uczestnicy (12 osób) będą mieli możliwość wyrażenia siebie poprzez sztukę. Pozwoli to na lepsze poznanie siebie, uświadomienie sobie pewnych procesów wewnętrznych oraz ich ekspresję.

5) Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”- Spektakl profilaktyczny „MAM  ALTERNATYWĘ”

Odbiorcy: Projekt skierowany jest głównie do młodzieży  mieszkającej w Lesznie, z różnymi problemami, będącej  uczestnikami zajęć profilaktycznych prowadzonych w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa”, a także zgłaszającej chęć udziału w projekcie – z terenów objętych rewitalizacją – w wieku 12-22 lata.

Odbędzie się:

 • nauka elementów tanecznych i parateatralnych scen
 • praca z instruktorem tańca oraz pedagogiem socjoterapeutą
 • techniki parateatralne
 • zajęcia taneczne (20 zajęć)
 • zajęcia parateatralne (3 warsztaty po 4 godziny).

Dla wszystkich mieszkańców: Przygotowany spektakl profilaktyki uzależnień pt: „Mam Alternatywę” zostanie pokazany co najmniej 3 razy dla mieszkańców Leszna – w Miejskim Ośrodku Kultury, Teatrze miejskim i auli PWSZ. Spektakl będzie także mógł być pokazany po zakończeniu projektu dla uczniów leszczyńskich  szkół. Przed spektaklem będą rozdawane ulotki programu MCP „Alternatywa” z ofertą konsultacji, grup socjoterapeutycznych oraz rozwojowych.

6) Stowarzyszanie Pozytywka Pora na seniora

Odbiorcy:

 • uczestnicy KAWIARNI OBYWATELSKIEJ  tj.  mieszkańcy Leszna w wieku 60+  – 14 osób (z czego min. 50 % to seniorzy zamieszkujący obszar rewitalizacji – pierwszeństwo mają osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności),
 • uczestnicy spotkań w plenerze – 15 seniorów,
 • mieszkańcy Leszna, którzy odwiedzą stoisko Stowarzyszenia Pozytywka podczas AOL i skorzystają z masażu lub zabiegu na dłonie- 30 osób.

Odbędzie się:

 • SPOTKANIA PLENEROWE (3x) Planowane są 3 spotkania dla seniorów w plenerze (ogródki działkowe), które będą sprzyjały integracji, wymianie poglądów oraz omówieniu szans i zagrożeń leszczyńskiego seniora. Koordynator przygotuje podsumowanie z każdego ze spotkań w formie mapy myśli, na temat poruszonych tematów, problemów, propozycji zmian. Spotkania połączone będą ze wspólnym gotowaniem dań w kociołku.
 • KAWIARNIA OBYWATELSKA (2x) W 2 kawiarniach, na obszarze rewitalizacji Miasta Leszna, przeprowadzimy dwa spotkania w formule KAWIARNI OBYWATELSKIEJ. W każdej z dwóch grup będzie 10 osób. Podczas spotkania skupimy się na 2 zagadnieniach:
 1. Czy senior ma wpływ na działania w Lesznie ?
 2. Możliwości pomocy społecznej w mieście Lesznie

Nad przebiegiem dyskusji będzie czuwał moderator, którego w razie potrzeby wesprze obecny na spotkaniu koordynator projektu. Uczestnicy będą pracować zarówno w grupach, jak i wspólnie dyskutować na forum grupy.)

Dla wszystkich mieszkańców: Uczestnictwo w AOL Stowarzyszenie Pozytywka przygotuje stoisko, które będzie sprzyjać integracji seniorów oraz dyskusji na temat cieni i blasków leszczyńskiego seniora. „Haczykiem” będzie kawa, herbata, świeżo wyciskane soki.

Nasi wolontariusze będą osobiście zapraszać seniorów na nasze stoisko, przed stoiskiem znajdzie się też informacja o darmowych zabiegach oraz opcji skorzystania z masażu.

 

7) Fundacja „Odzew”Integracja do Mobilizacji

Odbiorcy: Odbiorcami bezpośrednimi projektu będzie 30 osób, uczestników CIS-u.

Odbędzie się:

 • Wyjazd integracyjny- uczestnicy projektu (30 os.) w ramach integracji zostaną zaproszeni na jednodniowy wyjazd do Boszkowa. W ramach pobytu zostaną przeprowadzone zajęcia integracyjne, opracowanie osobistego herbu oraz analizy SWOT swoich warsztatów. Po obiedzie każdy warsztat zaprezentuje swoją analizę. Po wspólnym spacerze nad jeziorem, uczestnicy zapoznają się z techniką marszu nordyckiego. Wspólny grill z pieczeniem kiełbasek będzie poczęstunkiem dla uczestników i zakończy wyjazd. Zostanie wynajęty Bus który przewiezie uczestników.
 • Spotkanie edukacyjne z zakresu edukacji zawodowej – każdy instruktor warsztatu przeprowadzi spotkanie edukacyjne (4h), dotyczące tematyki zawodowej warsztatu, instruktor opracuje sprawozdanie z przeprowadzonego spotkania. Spotkania odbywać się będą w świetlicy CIS-u.
 • Spotkanie edukacyjne z zakresu edukacji społecznej. Spotkanie przeprowadzone zostaną w świetlicy CIS-u, każdy warsztat 5h z przerwą na poczęstunek (kawa, herbata, owoce, kanapki, soki). Tematyka spotkania dotyczy roli aktywnych społeczności lokalnych na rzecz osób z wykluczeniem społecznym, oraz potencjału społecznego społeczności lokalnej. Spotkanie przeprowadzi ekspert animacji społecznej, który opracuje sprawozdanie ze spotkań. Odbędą się 2 spotkania (5h) dla 15 uczestników każde.
 • Spotkanie edukacyjne z pedagogiem: – z uczestnikami warsztatu opieki nad osobą zależną,- z instruktorami warsztatów.Pedagog z członkami warsztatu opiekuńczego przeprowadzi spotkanie dotyczące standardów opieki nad dzieckiem, osobą niepełnosprawna, przewlekle chorą i seniorem (5h). Pedagog przeprowadzi spotkanie edukacyjne (5h) dotyczące komunikacji i nawiązania pozytywnych relacji z uczestnikami swoich warsztatów. Pedagog opracuje sprawozdanie, uczestnicy otrzymają poczęstunek.

8) Spółdzielnia Socjalna Kuba Bart – Lato w Lesznie w nadmorskim klimacie

Odbiorcy: Adresatami projektu są  mieszkańcy Leszna 40 osób – 20 osób dorosłych i  seniorów oraz 20 dzieci i młodzież w wieku 6 -16 lat, które będą uczestniczyć w spotkaniach pod opieką osoby dorosłej lub za zgodą pisemną opiekuna.

Odbędzie się:

 • Seanse w grocie – Celem seansów w grocie solnej jest poprawienie jakości zdrowia  dzieci, osób dorosłych i seniorów. Zwiększenie ich wiedzy na temat  przebywania w klimacie wytwarzanym przez tężnie solankowe, picia energetyzowanej wody pod piramidą, właściwego oddychania i śpiewania oraz uświadomienie, że te zachowania wpłyną na znaczną poprawę zdrowia.  Przebywanie w grocie solnej pokaże, że jest to przyjemna , najprostsza i najbezpieczniejsza droga, którą do zdrowia podążać może każdy. Każdy uczestnik będzie  uczestniczył w seansie 3 razy – ogółem 40 osób co daje 120 seansów. Jeśli wśród uczestników będą dzieci z chorobami górnych dróg oddechowych/ wcześniejsze orzeczenie lekarskie/ odbędą 5 seansów. Seanse w grocie solnej dla uczestników projektu będą odbywały się codziennie w godzinach otwarcia Pira Groty. Uczestnik będzie zobowiązany  do wcześniejszego umówienia terminu.

Dla wszystkich mieszkańców: spotkania z piosenką – Celem spotkań jest aktywizacja mieszkańców z Leszna oraz zachęcenie do  miłego spędzenia czasu w okresie letnim. Spotkania otwarte w których gospodarzami  będą uczestnicy projektu odbywać się będą w Pira Grocie ul. Leszczyńskich 7, zarządzanej przez Spółdzielnię Socjalną „Kuba – Bart” znajdującej się w  strefie rewitalizacji. Repertuar muzyczny będzie bardzo szeroki od piosenek dla dzieci do szlagierów lat 50 i współczesnych. Spotkania odbywać się będą przy pianinie. Tematy muzycznych spotkań: Wspomnienia z młodości , Pieśni ludowe, współczesne i dla dzieci. Muzyk prowadzący spotkania będzie grał utwory  wskazane przez uczestników.

 

9) Stowarzyszenie  Leszczyński  Bank  Żywności – W  samym  Sercu  Miasta

Odbiorcy: Na działaniach  projektu pt: „ W  samym  sercu Miasta” bezpośrednio skorzysta  22 uczestników w różnym wieku (11-tu Seniorów oraz 11 osób w wieku 21l.-45l) z obszaru rewitalizacji Miasta Leszna oraz 100 osób pośrednio, którzy będą uczestnikami pikniku podwórkowego oraz Festynu NGO we wrześniu.

Odbędzie się:

 • 1 Zajęcia rękodzielnicze i ogrodnicze- tworzenie zielonego kącika- zajęcia pielęgnacji roślin doniczkowych i ziół (bazylia, mięta, tymianek, oregano, koperek i inne ) w domu. Zajęcia poprowadzi wolontariusz  ogrodnik. Praktyczna nauka przeplatana z wiedzą merytoryczną.

Dla wszystkich mieszkańców:

 • Piknik  w  Parku  Satyryków–  miesiącu czerwcu  odbędzie się pierwszy piknik w miejscu zielonym w obszarze rewitalizacji, w  Parku Satyryków w Lesznie . Piknik  będzie nadzorował koordynator projektu i zostanie zaangażowanych 2 wolontariuszy do obsługi animacji dla uczestników oraz o dbanie o nagłośnienie, czystość i ład.  Pikników będzie trwał 8 godzin. W pikniku udział weźmie 22 uczestników projektu pt: „ W samym sercu Miasta” oraz  społeczność lokalna z obszaru rewitalizacji  100 osób.
 • Piknik podwórkowy zostanie zrealizowany na terenie przylegającym do siedziby Stowarzyszenia LBŻ przy ul. Słowiańskiej 59 w Lesznie. Zaangażowany zostanie w to działanie koordynator  projektu pt: „ W samym sercu Miasta” oraz 2 wolontariuszy Stowarzyszenia. Udział w nim weźmie 22 uczestników projektu , ich rodziny oraz społeczność lokalna obszaru rewitalizacji. Wspólne grillowanie, gry, zabawy podwórkowe i biesiadowanie, które umocnią integrację międzypokoleniową oraz  stworzy czas i miejsce na przekazywanie wiedzy i dzielenia się z innymi uczestnikami obszaru rewitalizacji w otoczeniu przez nich stworzonym.
 • Festyn NGO odbędzie się w  wrześniu 2109r., festyn- Aktywne obywatelskie Leszno. W Festyn NGO będzie zaangażowanych 2 wolontariuszy Stowarzyszenia. Będą to zajęcia ponad lokalne z udziałem 100 osób. Podczas imprez plenerowej zostanie dodatkowo przeprowadzona promocja projektu poprzez prowadzenie punktu informacyjnego  dla pośrednich odbiorców projektu jak i pokazem stworzonego zielonego ogródka  (zioła: bazylia, mięta,melisa, oregano itp.)w doniczkach przez uczestników projektu pt: „ W  samym sercu Miasta” społeczności lokalnej. Uczestnicy  projektu zaprezentują także swoje mocne strony  poprzez serwowanie swoich kulinarnych umiejętności ( wypieków, sałatek). Na  Festynie NGO będzie prowadzony kącik animacji  przez uczestników dla  najmłodszych mieszkańców Leszna.
 • Na  zakończenie  projektu  odbędzie się  drugi  piknik  podwórkowy . Piknik odbędzie się z udziałem 2 wolontariuszy Stowarzyszenia LBŻ i  22 uczestników  projektu oraz społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji. Na pikniku będzie serwowana kiełbasa  z  grilla oraz szaszłyki z warzyw wykonane przez uczestników. Wolontariusze  i  uczestnicy projektu zaprezentują społeczności lokalnej gry i zabawy podwórkowe (dawnych lat) oraz upieką ciasta z owoców sezonowych.

Ostatnie

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« grudzień 2019 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Projekty

 • Wielkopolska Wiara
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Wielkopolska Wiara
 • Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
 • FELIKS
 • Centrum Edukacji Heweliusz
 • Do startu! Gotowi? Start!
 • Strategiczna Mapa Drogowa
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie!
 • Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

Należymy do sieci SPLOT

splot