KTO może ubiegać się o Mikrodotacje?

O Mikrodotacje mogą ubiegać się:

1. Młode organizacje pozarządowe

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie, która:

 • została wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia oferty w konkursie,
 • ma kwotę przychodów za ostatni rok obrotowy nieprzekraczającą 25 tysięcy złotych,
 • ma siedzibę zarejestrowaną na terenie Wielkopolski i prowadzi działania na rzecz jej mieszkańców,
 • w ramach Projektu prowadzi działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Wielkopolski lub działania skierowane na rozwój jej działań.

2. Grupy samopomocowe

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, których działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

 • grupa musi prowadzić działania na terenie Wielkopolski skierowane do jej mieszkańców.

Grupa taka może złożyć ofertę:

 • samodzielnie,
 • we współpracy z Patronem.

Działają też grupy samopomocowe w ramach istniejących już organizacji pozarządowych, posiadając tym samym osobowość prawną. Jednak taka grupa, aby złożyć ofertę musi spełnić warunki, jak młoda organizacja pozarządowa.

UWAGA! Z aplikowania wykluczeni są członkowie grup samopomocowych, którzy zasiadają w ciałach statutowych istniejących organizacji pozarządowych, których cele statutowe dotyczą działań samopomocowych, (a więc zasiadają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia)!

3. Grupy nieformalne:

 • muszą być złożone z minimum trzech osób pełnoletnich,
 • osoby te wspólnie realizują lub chcą zrealizować działania w sferze pożytku publicznego,
 • nie posiadają osobowości prawnej,
 • działają na terenie Wielkopolski dla jej mieszkańców.

UWAGA! Z aplikowania wykluczeni są członkowie grup nieformalnych, którzy zasiadają w ciałach statutowych istniejących organizacji pozarządowych (a więc zasiadają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia)!

Fakt, że grupa nieformalna nie posiada osobowości prawnej może być pewnym utrudnieniem w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

Grupa nie może być nabywcą faktur, rachunków, czy w przypadku potrzeby zakupu sprzętu dla projektu trudno wskazać jego właściciela po zakończeniu. Dlatego w tym przypadku projekty będą realizowane bądź to z udziałem Centrum PISOP bądź też z inną organizacją pozarządową.

Z uwagi na lokalny charakter Mikrodotacji szczególnie zachęcamy do tej drugiej opcji i wyszukania Patrona, czyli „miejscowej”, zaufanej organizacji pozarządowej i zaproszenia jej do wspólnej realizacji projektu.

4. Organizacje pozarządowe –  tzw. Patroni:

 • organizacja pozarządowa (bez ograniczeń wiekowych) działająca na terenie Wielkopolski
 • obejmują wsparciem lokalne działanie realizowane przez konkretną grupę nieformalną / samopomocową
 • mogą współuczestniczyć w realizacji tylko jednej oferty z grupą nieformalną / samopomocową.

Każda organizacja pozarządowa może pełnić funkcję Patrona!

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« luty 2019 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

Projekty

 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Centrum Edukacji Heweliusz

Należymy do sieci SPLOT

splot