KTO może ubiegać się o Mikrodotacje?

O Mikrodotacje mogą ubiegać się:

1. Młode organizacje pozarządowe

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie, która:

 • została wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia oferty w konkursie,
 • ma kwotę przychodów za ostatni rok obrotowy nieprzekraczającą 25 tysięcy złotych,
 • ma siedzibę zarejestrowaną na terenie Wielkopolski i prowadzi działania na rzecz jej mieszkańców,
 • w ramach Projektu prowadzi działania w Sferze Pożytku Publicznego na rzecz mieszkańców Wielkopolski lub działania w Sferze Pożytku Publicznego z elementami rozwoju młodej NGO.

2. Grupy samopomocowe

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, których działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

 • grupa musi prowadzić działania na terenie Wielkopolski skierowane do jej mieszkańców.

Grupa taka może złożyć ofertę:

 • samodzielnie,
 • we współpracy z Patronem.

Działają też grupy samopomocowe w ramach istniejących już organizacji pozarządowych, posiadając tym samym osobowość prawną. Jednak taka grupa, aby złożyć ofertę musi spełnić warunki, jak młoda organizacja pozarządowa.

UWAGA! Z aplikowania wykluczeni są członkowie grup samopomocowych, którzy zasiadają w ciałach statutowych istniejących organizacji pozarządowych, których cele statutowe dotyczą działań samopomocowych, (a więc zasiadają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia)!

3. Grupy nieformalne:

 • muszą być złożone z minimum trzech osób pełnoletnich,
 • osoby te wspólnie realizują lub chcą zrealizować działania w sferze pożytku publicznego,
 • nie posiadają osobowości prawnej,
 • działają na terenie Wielkopolski dla jej mieszkańców.

UWAGA! Z aplikowania wykluczeni są członkowie grup nieformalnych, którzy zasiadają w ciałach statutowych istniejących organizacji pozarządowych (a więc zasiadają w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia)!

Fakt, że grupa nieformalna nie posiada osobowości prawnej może być pewnym utrudnieniem w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych.

Grupa nie może być nabywcą faktur, rachunków, czy w przypadku potrzeby zakupu sprzętu dla projektu trudno wskazać jego właściciela po zakończeniu. Dlatego w tym przypadku projekty będą realizowane bądź to z udziałem Centrum PISOP bądź też z inną organizacją pozarządową.

Z uwagi na lokalny charakter Mikrodotacji szczególnie zachęcamy do tej drugiej opcji i wyszukania Patrona, czyli „miejscowej”, zaufanej organizacji pozarządowej i zaproszenia jej do wspólnej realizacji projektu.

4. Organizacje pozarządowe –  tzw. Patroni:

 • organizacja pozarządowa działająca na terenie Wielkopolski,
 • obejmują wsparciem lokalne działanie realizowane przez konkretną grupę nieformalną / samopomocową,
 • mogą współuczestniczyć w realizacji tylko jednej oferty z grupą nieformalną / samopomocową.

UWAGA! W ramach Konkursu PATRON nie może być Młodą Organizacją Pozarządową.

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« listopad 2019 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Projekty

 • Wielkopolska Wiara
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Wielkopolska Wiara
 • Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
 • FELIKS
 • Centrum Edukacji Heweliusz
 • Do startu! Gotowi? Start!
 • Strategiczna Mapa Drogowa
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie!
 • Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

Należymy do sieci SPLOT

splot