NA CO będzie można przeznaczyć środki

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara zakłada wsparcie dwóch rodzajów projektów na:

 • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego skierowane do mieszkańców województwa wielkopolskiego,
 • zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego z elementami rozwoju młodej NGO.

Zadania mieszczące się w Sferze Pożytku Publicznego:

Każdy rodzaj projektu, którego zakres wpisuje się w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Katalog projektów jest więc szeroki, a obejmuje m.in.

 • pomoc społeczną,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kulturę i sztukę,
 • ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologię,
 • prawa człowieka.

Warto zastanowić się nad pomysłem na projekt, a następnie zajrzeć do ustawy bądź Regulaminu konkursu i zweryfikować, czy znajdziemy odpowiedni dla nas obszar.

Projekty realizowane w tej kategorii muszą mieć charakter inicjatywy lokalnej, czyli powinny włączać do działania nowe grupy obywateli, angażować mieszkańców poprzez wspólne:

 • planowanie,
 • wypracowywanie rozwiązań,
 • współdziałanie na rzecz wspólnoty lokalnej.

Drugi typ projektów przeznaczony jest wyłącznie dla Młodych Organizacji Pozarządowych, które chcą przeznaczyć część środków (max 60% wartości mikrodotacji)  na  wydatki związane z ich rozwojem.

Oprócz działań w sferze Pożytku Publicznego, mikrodotacja może być przeznaczona na opracowanie planu rozwoju dla organizacji, w ramach którego organizacja może założyć m.in.:

 • zakup sprzętu biurowego,
 • zakup sprzętu związanego ze specyfiką działania organizacji,
 • adaptację lokalu,
 • zakup oprogramowania komputerowego,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • częściowe pokrycie kosztów osobowych, związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną organizacji,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług.

 

Czym jest plan rozwoju organizacji?

Tworzony jest podczas planowania strategicznego podczas, którego organizacja wypracowuje się m.in.

 • wizję i misję,
 • analizuje swoje słabe i mocne strony oraz otoczenie, w którym funkcjonuje,
 • definiuje cele ogólne oraz szczegółowe,
 • opracowuje harmonogram działań.

Strategię opracowuje się w perspektywie kilku lat (najczęściej 2 lub 5 lat).

Efektem pracy nad strategią będzie plan rozwoju, w ramach którego organizacja może założyć przykładowo szkolenia kadry, zatrudnienie księgowej, czy doposażenie sprzętu.

Co zostanie zrealizowane, zakupione zależy od określonych celów.

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« grudzień 2019 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Projekty

 • Wielkopolska Wiara
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Wielkopolska Wiara
 • Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
 • FELIKS
 • Centrum Edukacji Heweliusz
 • Do startu! Gotowi? Start!
 • Strategiczna Mapa Drogowa
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie!
 • Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

Należymy do sieci SPLOT

splot