Nasze publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami i raportami opracowanymi w ramach realizowanych przez nas projektów.

Raport z badania dotyczącego konsultacji społecznych w Lesznie

Screen Shot 01-04-16 at 11.12 AM

Przedmiotem niniejszego Raportu są wyniki badania dotyczącego konsultacji społecznych w Lesznie, w ramach projektu pn. „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” realizowanego w 2013 roku. Celem głównym badania było zebranie opinii osób zaangażowanych w procesy konsultacyjne na temat prowadzonych w Lesznie konsultacji.

Badaniu poddani zostali równolegle przedstawiciele Urzędu Miasta Leszna – po których stronie leży odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych oraz przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych – będący bezpośrednimi odbiorcami tych działań, reprezentując mieszkańców i opinię środowiska lokalnego.

Raport z badań w ramach projektu z Miastem Konin

Screen Shot 01-04-16 at 11.20 AM

Prezentowany raport zawiera wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w 2012 roku wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (JST) i uzupełnionych wynikami analiz danych zastanych.

Badania były elementem projektu pt. „Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” będącego odpowiedzią na nieefektywną politykę wsparcia rozwoju gospodarczego w Koninie oraz brak procedur, wspierających długofalowe i wydajne działania na rzecz rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych.

Raport z badań nt. zarządzania organizacjami pozarządowymi z działalnością gospodarczą w ramach projektu „BINGO”

Screen Shot 01-04-16 at 11.12 AM

Niniejszy Raport jest elementem projektu pn. „Biznes – Innowacje – NGO, czyli BINGO”, realizowanego przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Network for Europe (organizacją infrastrukturalną z Liverpoolu) w Wielkopolsce w latach 2012-2014.

To pierwsza diagnoza, która miała na celu tak szerokie zgłębienie działalności gospodarczej oraz zarządzania w organizacjach tego typu w Wielkopolsce. Badanie pozwoliło na stworzenie mapy trudności i rekomendacji, dotyczących zarządzania i adaptacji do warunków rynkowych.

Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą

 Screen Shot 12-30-15 at 03.25 PM

Publikację poświęconą zarządzaniu organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą. Jest to pierwsze w Polsce, kompleksowe i praktyczne zestawienie elementów niezbędnych dla zapewnienia trwałości, efektywności i skuteczności działania stowarzyszeń i fundacji, będących w dyspozycji osób zarządzających organizacją.

Celem, który sobie postawiliśmy, jest wsparcie przede wszystkim członków zarządów w realizacji ich trudnych i wymagających zadań. Zaprezentowany materiał wynika z kilkunastu lat pracy z organizacjami pozarządowymi w Polsce, w szczególności w Wielkopolsce z udziałem Centrum PISOP. Inspirowany jest także praktykami brytyjskimi.

Z drugiej strony uwzględniony został podstawowy dorobek nauki o zarządzaniu organizacjami, w tym przedsiębiorstwami w zakresie odnoszącym się do prowadzenia działalności gospodarczej. Publikacja stanowi spójną i całościową koncepcję nazwaną przez twórców Modelem BINGO.

Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?

Broszura z serii 3w* (Warto Wiedzieć Więcej) obejmuje całokształt planowania oraz realizacji badania ewaluacyjnego przez i dla organizacji pozarządowej. Powstała na bazie kilkuletnich doświadczeń Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju i Centrum PISOP.

Opracowanie: Zespół Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju oraz Centrum PISOP, pod red. Ewy Gałka.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Ewaluacja kluczem do profesjonalizacji NGO”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Broszura dystrybuowana jest bezpłatnie. Można ją odebrać w poznańskim biurze Centrum PISOP.Pierwsze wydanie: Grudzień 2010 r.

Partnerstwo publiczno-społeczne. POLECAM!

Publikacja jest wynikiem wieloletnich doświadczeń przy realizacji działań na rzecz inicjowania i wzmacniania partnerstw lokalnych. Do pracy nad publikacją zaprosiliśmy specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej na co dzień mają do czynienia z problematyką partnerstw. Są to zarówno teoretycy jak i osoby w praktyce realizujący działania z zakresu integracji społecznej, którzy wykorzystują mechanizmy partnerskie.

Opracowanie: Zespół Centrum PISOP

Przedstawiona publikacja jest wynikiem realizacji projektu: „Partnerstwo publiczno-społeczne. POLECAM!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze wydanie: 2010 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Szansa dla Organizacji Pozarządowych

Opracowanie stanowi zbiór fachowej wiedzy i doświadczeń zespołu Centrum PISOP w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest kierowana nie tylko do organizacji z bogatym bagażem doświadczeń, ale także do organizacji, które rozpoczynają swoją przygodę z tym funduszem i od razu chcą planować i realizować projekty w sposób profesjonalny.

Opracowanie: Zespół Centrum PISOP, pod red. Ewy Gałka.

Publikacja powstała w ramach projektu pn. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze wydanie: 2009 r

Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium

Pierwsza w Polsce publikacja poświęcona ewaluacji projektów miękkich. Dostarcza niezbędnych informacji, jak krok po kroku przeprowadzić ewaluację projektu, jak zaplanować, zrealizować i wykorzystać wyniki ewaluacji w procesach decyzyjnych.

Opracowanie: Zespół Centrum PISOP (I rozdział wprowadzający – dr Karol Olejniczak), pod red. Ewy Gałka (konsultacja merytoryczna – dr Karol Olejniczak)

Publikacja powstała w ramach projektu Ewaluacja działań kluczem do profesjonalizacji administracji publicznej w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.02.06.

Wybrane fragmenty publikacji dostępne są tutaj.

Obecnie publikacja w wersji drukowanej dystrybuowana jest za pośrednictwem Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju po kosztach wydruku. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj. Pierwsze wydanie: sierpień 2008 r.

Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym

Publikacja zbierająca informacje dotyczące zasad tworzenia projektu oraz jego realizacji. Znajdują się w niej cenne wskazówki na temat formułowania zespoły projektowego, budżetu, sprawozdawczości, partnerstwa, promocji, czy kontroli projektu.

Opracowanie: Zespół Centrum PISOP, pod red. Ewy Gałka, Justyny Schaefer-Kurkowiak, Rafała Jaworskiego

Publikacja powstała w ramach projektu pn. Efektywnie Fachowo Skutecznie, czyli Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze wydanie: październik 2007 r.

Skrypt ABC tworzenia projektu

Praktyczny przewodnik po zasadach tworzenia projektów. Dostarcza informacji niezbędnych do przygotowania kolejnych elementów projektu, tj. uzasadnienia, działań, harmonogramu czy budżetu.

Opracowanie: Zespół Centrum PISOP

Pierwsze wydanie: wrzesień 2007 r.

Skrypt Strategia Działań i Współpracy dla Partnerstw

Niezbędna lektura dla organizacji i instytucji planujących realizację działań w partnerstwie. Opisuje kolejne etapy planowania partnerstwa, ilustrując je również na praktycznych przykładach.

Opracowanie: Ewa GałkaPierwsze wydanie: wrzesień 2007 r.

Zamówienie publikacji

W przypadku pytań dotyczących publikacji oraz możliwości ich zamówienia prosimy o kontakt z Joanną Piechocką pod adresem mailowym joanna.piechocka@pisop.org.pl lub telefonicznie pod nr 61/851 91 34.

Ostatnie aktualności

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« styczeń 2020 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Projekty

 • Wielkopolska Wiara
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Wielkopolska Wiara
 • Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
 • FELIKS
 • Centrum Edukacji Heweliusz
 • Do startu! Gotowi? Start!
 • Strategiczna Mapa Drogowa
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie!
 • Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

Należymy do sieci SPLOT

splot