Projekty zakończone

Projekty zakończone

Projekty zakończone w 2018 roku:

W 2018 roku kontynuowaliśmy projekty związane z ekonomią społeczną mieszkańców subregionu leszczyńskiego, w tym w Rawiczu oraz w Pępowie. Realizowane były działania dla aktywnych mieszkańców i grup z terenu pilskiego i leszczyńskiego w ramach Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, a na terenie całej Wielkopolski wspieraliśmy liderów i aktywność społeczną w ramach projektu „Aktywni na 100%”. Wspieraliśmy aktywność seniorów i pomagaliśmy w zakładaniu Rad Seniorów na terenie Pakosławia, Pępowa i Zbąszynia. Udzieliliśmy mikrodotacji na działania w obszarze pomocy społecznej w Lesznie, gdzie udzielono 6 mikrodotacji dla leszczyńskich organizacji pozarządowych.

 

Projekty zakończone w 2017 roku:

W 2017 roku kontynuowaliśmy projekty związane z ekonomią społeczną mieszkańców subregionu leszczyńskiego, w tym w Rawiczu oraz w Pępowie. Z ekonomią społeczną związany był także projekt następny etap, którego celem było zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej podopiecznych WTZ poprzez podjęcie działań adaptacyjnych zmierzających do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przy WTZ w Wolsztynie i Zbąszyniu. Także udało nam się udzielić kolejnych mikrodotacji na aktywizację społeczności lokalnych (48 w Poznaniu – Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych, 2 w Stawiszynie oraz 114 na pozostałym terenie Wielkopolski). Dodatkowo Centrum PISOP było partnerem projektu realizowanego przez Fundację NIWA, którego celem było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Wielkopolski w życiu publicznym.

Więcej o działaniach: Sprawozdanie za rok 2017

Projekty zakończone w 2016 roku

W 2016 roku skończył się projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, dzięki któremu w czterech edycjach dofinansowaliśmy 490 projektów na łączną kwotę ponad 2 mln zł. To oczywiście nie koniec, w kolejnym roku Wielkopolska Wiara ruszyła ponownie, ale już jako nowy projekt. W ramach regrantingu udało nam się dofinansować także 5 dodatkowych inicjatyw w mieście Leszno. Ponadto nasze działania skupiały się wokół ekonomii społecznej. W Kwilczu oraz Grodzisku Wielkopolskim wspieraliśmy warsztaty terapii zajęciowej celem utworzenia przy nich przedsiębiorstwa społecznego, w którym uczestnicy warsztatów mogliby znaleźć zatrudnienie (Kolejny Krok). Udało się to w Grodzisku, w którym powstała Spółdzielnia Socjalna na Piątkę. Ekonomię Społeczną promowaliśmy także w Rawiczu , w którym zorganizowaliśmy m.in. targi ekonomii społecznej oraz kampanię społeczną promującą dobre praktyki ekonomii społecznej z Gminy Rawicz. Nasze działania kierowaliśmy także do aktywnych mieszkańców Poznania poprzez współprowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, a w szczególności do mieszkańców dzielnicy Łazarz gdzie promowaliśmy aktywność wśród mieszkańców w ramach projektu Cudze chwalicie, swego nie znacie.

Więcej o działaniach w: Sprawozdanie_2016r.

Projekty zakończone w 2015 roku

W tym roku zakończyliśmy kilka ważnych projektów, które realizowaliśmy od kilku lat. Dwa z nich dotyczyły wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim (LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) oraz subregionie poznańskim (Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej). Podmioty ekonomii społecznej korzystały ze wsparcia doradczego, uczestniczyły w szkoleniach oraz czerpały korzyści z nieodpłatnej współpracy z prawnikami, księgowymi oraz specjalistami z dziedziny marketingu. Ponadto zakończyliśmy projekty realizowane we współpracy z dwoma miejskimi jednostkami samorządowymi – Urzędem Miejskim w Koninie oraz Urzędem Miejskim w Kaliszu. Pierwszy z nich (Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie) dotyczył opracowania modelu przyczyniającego się do rozwoju gospodarczego Konina poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, drugi (Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST) dotyczył rozwoju współpracy JST z NGO na podstawie modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W 2015 roku zakończył się także projekt zakładający wsparcie dla lokalnych i regionalnych rad działalności pożytku publicznego (Rady Pożytku do STANDARDowego użytku).

Więcej o działaniach w naszym sprawozdaniu rocznym za rok 2015

Projekty zakończone w 2014 roku

W 2014 roku skończyły się trzy nasze wieloletnie projekty. Podstawowe wsparcie przedstawicielom organizacji pozarządowych w naszym regionie zapewnialiśmy w tym okresie dzięki realizacji projektu Akcelerator NGO. To m.in. w jego ramach można było skorzystać z pomocy trenerów podczas szkoleń, oraz doradców w ramach indywidualnych porad. Drugim projektem, zakończonym w 2014 roku był projekt pn. „Biznes – Innowacje – NGO czyli BINGO”, którego celem było zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne przez wypracowanie modelu zarządzania i włączenie go do polityki. Ostatnim i zarazem najdłużej realizowanym projektem był Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, który to realizowany był nieprzerwanie od 2005 r. W tym okresie oferowaliśmy wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, spotkań i doradztw projektodawcom oraz potencjalnym projektodawcom Europejskiego Funduszu Społecznego z subregionu leszczyńskiego. Ponadto w 2014 r. zakończyliśmy realizację dwóch mniejszych projektów: as biznesu, który kontynuował działania na rzecz popularyzowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce oraz Konsultuj, działaj, wzmacniaj nakierowany na rozwój współpracy pomiędzy Miastem Leszno i lokalnymi organizacjami pozarządowymi w szczególności w obszarze konsultacji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem rocznym za rok 2014

Projekty zakończone w 2013 roku

W 2013 roku realizowaliśmy łącznie 11 projektów. Co ciekawe tylko dwa z nich miały swój koniec w 2013 r. Pierwszym był realizowany był przez Sieć SPLOT ProNGO – standardy III sektora, którego partnerem były Centrum PISOP, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Dzięki niemu m.in. zostały wypracowane dwa standardy branżowe (prowadzenia placówek edukacyjnych i rodzinnej pieczy zastępczej) oraz opracowano proces ich wdrożenia i weryfikacji. Drugim projektem zakończonym w 2013 roku był projekt wykraczający poza granice naszego kraju. „The Baltic Sea Network” realizowany wraz z partnerami z Estonii, Litwy, Białorusi i Szwecji miał na celu promocję ekonomii społecznej w wymienionych krajach nadbałtyckich.

Więcej o zrealizowanych powyżej projektach przeczytacie w naszym raporcie rocznym za rok 2013

Projekty zakończone w 2012 roku

W 2012 roku realizowaliśmy łącznie 8 projektów, jednakże tylko jeden z nich zakończył się właśnie w tym okresie. Był to projekt „As biznesu” poświęcony promocji społecznej odpowiedzialności biznesu, której Centrum PISOP jest jednym z pionierów na terenie województwa wielkopolskiego.

Więcej o zrealizowanym powyżej projekcie przeczytacie w naszym raporcie rocznym za rok 2012

Projekty zakończone w 2011 roku

W roku 2011 udało nam się zrealizować kilka niezwykle ciekawych projektów. Z końcem tego roku zakończyliśmy m.in. projekt wspierający wielkopolskie Zakłady Aktywności Zawodowej (projekt Zakład Aktywności Zawodowej – Twoim Profesjonalnym Partnerem). Poprzez udział w licznych szkoleniach kierownictwo, jak i pracownicy ZAZ mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje, a przez to lepiej przyczyniać się do rozwoju swoich Zakładów.  W 2011 roku nie mogło zabraknąć działań wpisujących się w Europejski Rok Wolontariatu. Z tej okazji przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy cykl szkoleń i spotkań dla wielkopolskich Punktów/Centrów Wolontariatu. Dodatkowo w ośmiu miejscach w Wielkopolsce przeprowadzone zostały wydarzenia promujące wolontariat. Uwieńczeniem projektu było opracowanie (wspólnie z Punktami/Centrami Wolontariatu) i popularyzacja standardów wolontariatu. (projekt Akcja Wolontariat!). W ramach projektu Razem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce byliśmy m.in. świadkami jak reprezentanci Kompanii Piwowarskiej przeprowadzili dla przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych spotkania, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie planowania działań, motywowania pracowników oraz wprowadzania innowacji do działalności firmy. W ramach projektu Myśl ekonomicznie-działaj społecznie! przeszkolonych pod kątem działalności gospodarczej w NGO zostało łącznie aż 360 osób działających w organizacjach pozarządowych działających na terenie naszego województwa, które do tej pory nie prowadziły tego rodzaju działalności. W roku tym odwiedzili nas także nasi partnerzy z Wielkiej Brytanii, którzy w czasie dwóch wizyt studyjnych w naszym województwie poznawali polskie sposoby na prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej (projekt Krok do sukcesu).

Więcej o zrealizowanych powyżej projektach przeczytacie w naszym raporcie rocznym za rok 2011

Projekty zakończone w 2010 roku

W 2010 roku zrealizowaliśmy z sukcesem aż 10 projektów. Dwa z nich dotyczyły dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. udało się wyszkolić 45 specjalistów ds. CSR w projekcie Akademia Menedżerów CSR. W ramach projektu Myśl ekonomicznie-działaj społecznie! przeszkolonych pod kątem działalności gospodarczej w NGO zostało 360 osób działających w organizacjach pozarządowych. W wyniku badań pełnomocników ds. organizacji pozarządowych w jednostkach samorządu terytorialnego powstał raport dot. współpracy samorządu z organizacjami na terenie Wielkopolski. W ubiegłym roku promowaliśmy na terenie całego województwa ideę partnerstwa publiczno-społecznego, a także wspieraliśmy instytucje integracji społecznej z naszego regionu. Ponadto w Rydzynie, Krzemieniewie, Książu Wielkopolskim oraz Dominowie integrowano mieszkańców poprzez organizację wydarzeń lokalnych.

Więcej o zrealizowanych powyżej projektach przeczytacie w naszym raporcie rocznym za rok 2010

O projektach zrealizowanych przez nas we wcześniejszym okresie dowiecie się Państwo z lektury naszych raportów rocznych dostępnych poniżej.

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« styczeń 2020 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Projekty

 • Wielkopolska Wiara
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Wielkopolska Wiara
 • Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
 • FELIKS
 • Centrum Edukacji Heweliusz
 • Do startu! Gotowi? Start!
 • Strategiczna Mapa Drogowa
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie!
 • Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

Należymy do sieci SPLOT

splot