aktualności

Szkolenia z zakresu różnorodności i działań antydyskryminacyjnych

07.12.17

Od stycznia 2017 r. wszystkie umowy dotacyjne projektów realizowanych z udziałem środków Miasta Poznania będą zawierać tzw. „klauzulę antydyskryminacyjną”. Oznacza to, że podpisując umowę organizacja zobowiązuje się do przestrzegania zasad równego traktowania i niedopuszczania się działań dyskryminacyjnych m.in. ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność czy wiek w swoim projekcie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach poświęconych tematowi edukacji na rzecz różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji, które odbędą się 14 grudnia (Ul. Za Bramką 1, sala nr 9, piętro II) i 19 grudnia (Ul. Bukowska 27/29, sala konferencyjna) w Poznaniu. Szkolenia organizowane są w godz. 9:00-15:00.

Szkolenia kierowane są do przedstawicieli poznańskich organizacji pozarządowych, które realizują lub zamierzają realizować projekty dofinansowane z budżetu Miasta Poznania.

Podczas szkolenie uczestnicy:

– poznają podstawowe pojęcia i regulacje prawne związane z problematyką równościową
i antydyskryminacyjną
– dowiedzą się o działaniach na rzecz równości i antydyskryminacji realizowanych w ramach organizacji pozarządowych
– wypracują dobre praktyki niedyskryminacyjne przy planowaniu i realizacji zadań publicznych dotowanych przez Miasto Poznań.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko, nazwę organizacji, preferowaną datę szkolenia) prosimy przesyłać na adres przeciw_wykluczeniom@um.poznan.pl w tytule miała wpisując „Szkolenie/warsztat antydyskryminacyjny dla Organizacji”.

Serdecznie zapraszamy!

Należymy do sieci SPLOT

splot

Należymy do sieci SPLOT

splot