Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Od 2019 roku prowadzimy Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu – C.A.M.P. Chwaliszewo 75.

Głównym celem Centrum jest wsparcie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów lokalnych oraz aktywistów chcących rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w działaniach  na rzecz mieszkańców Poznania.

Organizujemy:

 • spotkania informacyjne
 • warsztaty nt tworzenia projektów, pozyskiwania środków na działania społeczne, współpracy z firmami i JST, mobilizowania i aktywizowania ludzi do działania
 • szkolenia nt tworzenia projektów, pozyskiwania środków na działania społeczne, zarządzania zespołem, wsparcia liderów lokalnych
 • konsultacje indywidualne wypełnionych ofert w ramach Konkursów ogłaszanych przez Centrum PISOP i podmioty zewnętrzne.

C.A.M.P. to również miejsce przeznaczone dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie i poszukują przestrzeni do działania. Główną zasadą funkcjonowania Centrum jest otwartość na każdego oraz współpraca przy realizacji działań społecznych.

Dlatego też stworzyliśmy wspólną przestrzeń pozarządową w C.A.M.P., której celem jest zapewnienie organizacjom pozarządowym miejsca do pracy i realizacji zadań zaplanowanych w ramach ich stałych działań oraz realizowanych przez nie projektów, bez konieczności „wynajmu” przestrzeni na dłuższy czas.

Wartość dodaną stanowi fakt wspólnego korzystania kilku podmiotów z przestrzeni, co pozwoli łączyć pracę na rzecz Poznania i jego mieszkańców z możliwością wymiany doświadczeń i kontaktów.

Efekty działań w  2019 roku to:

 • 3 szkolenia
 • 33 uczestników szkoleń
 • 10 h usług prawnych
 • 5 spotkań informacyjnych
 • 60 uczestników spotkań informacyjnych
 • 20 warsztatów doradczych
 • 114 uczestników warsztatów
 • 4 warsztaty nt zakładania organizacji pozarządowych oraz mobilizowania ludzi do działania
 • 24 uczestników warsztatów animacyjnych.
W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt mailowy: fundacja@fundacjaniwa.pl / pisop@pisop.org.pl lub telefoniczny: 534 205 699