Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Centrum Edukacji HeweliuszW trakcie realizacji

Centrum Edukacji Heweliusz (CEH) powstało dla młodych ludzi. Dajemy im przestrzeń by odkryli co chcą robić w życiu.

CEH bada predyspozycje zawodowe oraz rozwija talenty młodzieży – uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kierunku przyszłej kariery zawodowej. W jego ramach organizowane są kursy z pięciu specjalizacji:

 • Architekt
 • Biotechnolog
 • Menadżer Projektów
 • Logistyk
 • Ekonomista


Co składa się na ramowy plan kursu?

 • Zajęcia z coachem – doradcą zawodowym
 • Zajęcia z tematyki przedsiębiorczości
 • Zajęcia z wybranej specjalizacji.


W realizację przedsięwzięcia włączeni zostali doświadczeni prowadzący posiadający wysokie kompetencje oraz specjalizacje w poszczególnych obszarach tematycznych, a także przedstawiciele przedsiębiorstw posiadający cenne doświadczenia praktyczne.

Udział w Kursach organizowanych przez Centrum Edukacji Heweliusz przyczyni się do:

 • Zwiększenia wiedzy młodzieży w zakresie matematyki, przedsiębiorczości, informatyki oraz architektury,
 • Wzmocnienia motywacji oraz rozwijania umiejętności przydatnych przy wyborze określonej ścieżki zawodowej,
 • Pobudzenia twórczego myślenia oraz kreatywności,
 • Wzbudzenia fascynacji nauką oraz zachęcenia do kształcenia się,
 • Rozwijania formy nauki poprzez zdobywanie praktycznych doświadczeń,
 • Znajdowania i rozwijanie talentów,
 • Budowania współpracy z rówieśnikami.


Zajęcia w ramach Centrum Edukacji Heweliusz zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przygotować uczestników do podejmowania decyzji związanych z wyborem przyszłej ścieżki zawodowej. Cechuje je kompleksowość, czyli zdobywanie wiedzy połączone z nauką praktycznego zastosowania zdobytych treści. Zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych metod m.in. pokazów multimedialnych, doświadczeń, gier dydaktycznych, projekcji filmów, burzy mózgów, studium przypadków, projektów, symulacji.

Więcej informacji nt. Centrum Edukacji Heweliusz jest dostępnych na stronie www.heweliusz.eu oraz pod numerem telefonu 61/851 91 34 oraz mailowo fundacjaniwa@funcdacjaniwa.pl
Działalność Centrum koordynuje Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju.