Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Od początku naszego istnienia udało nam się zrealizować z sukcesem już ponad 85 projektów, których łączna wartość przekroczyła kwotę 25 mln. zł. Były to głównie środki unijne, programy rządowe oraz dofinansowania z samorządów. 

Jak liczymy z naszego wsparcia skorzystało przeszło 9000 beneficjentów, przeprowadziliśmy ponad 900 dni szkoleń, ok. 300 różnego typu konferencji i spotkań dla przedstawicieli sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego. Od samego początku doradzamy w zakładaniu oraz prowadzeniu organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i innych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się porady dotyczące pozyskiwania środków na działania organizacji. W tym celu co miesiąc opracowujemy "Źródła finansowania organizacji pozarządowych", w którym to dokumencie publikujemy wyszukane przez nas aktualne konkursy lokalne i krajowe.

Od 2011 roku wydajemy magazyn As Biznesu, stanowiący źródło wiedzy nt. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).  Dystrybuowany jest on wśród wielkopolskich firm, gdzie promowane jest zaangażowanie przedsiębiorstw w działania na rzecz społeczności lokalnych.

W 2018 r. otrzymaliśmy wyróżnienie Uniwersytetu Ekonomicznego za najlepiej zarządzaną NGOrealizującą duże projekty o trwałych rezultatach.

Od 2014 roku ruszyliśmy z projektem „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” kontynuowanym obecnie, jako „Wielkopolska Wiara”. W jego ramach zorganizowaliśmy kilkanaście edycji konkursów, w ramach których dofinansowaliśmy ok. 800 projektów lokalnych na łączną kwotę 3,5 mln zł, pochodzących z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W 2014 r. wydaliśmy publikację zawierającą innowacyjny model zarządzania organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą, który nazwaliśmy BINGO (Biznes, Innowacje, NGO). Oprócz publikacji opracowaliśmy narzędzie on-line pomagające usprawnić proces zarządzania organizacją pozarządową i wdrożyliśmy go w kilkudziesięciu NGO.

Uczestniczymy m.in. w Wielkopolskiej i Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Komitecie Monitorującym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Grupie ds. Partnerstw przy Komisji Europejskiej i wielu innych organach, które mają realny wpływ na działalność organizacji pozarządowych.