Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Poznańskie Centrum NGO i WolontariatuW trakcie realizacji

Wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora i wolontariatu na terenie miasta Poznania oraz stworzenie przestrzeni do integracji wewnątrz (NGO z NGO) i między sektorowej (NGO z jednostkami samorządu terytorialnego oraz NGO z biznesem) oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami.

Gdzie, kiedy, jak i przez kogo będą realizowane te wszystkie zadania?

W Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które właśnie rozpoczęło swoją działalność w siedzibie CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców na poznańskim Chwaliszewie, w partnerstwie dwóch organizacji Centrum PISOP i Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju.

Projekt realizowany jest: od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Działania będą realizowane:
na rzecz i z organizacjami pozarządowymi oraz aktywnymi mieszkańcami. Poznańskie Centrum NGO otwarte będzie dla wszystkich Poznaniaków.

Szczególnym wsparciem obejmiemy:

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych o małym doświadczeniu
 • działaczy i wolontariuszy dobrze działających organizacji pozarządowych
 • przedstawicieli organizacji/instytucji otoczenia sektora pozarządowego w Poznaniu
 • mieszkańców Miasta, w tym wolontariuszy.


W ramach projektu będziemy podejmować takie działania jak:

 • rekrutacyjne i promocyjne
 • diagnostyczne
 • związane z udostępnianiem przestrzeni i sprzętu
 • inspirujące do aktywności
 • w zakresie inkubowania nowych organizacji pozarządowy
 • wzmacniające potencjał istniejących organizacji pozarządowych
 • związane z konkursem na mikrogranty
 • integrujące sektor pozarządowy
 • inicjujące współpracę międzysektorową
 • wspierające wolontariuszy
 • związane z zarządzaniem projektem.


Ponadto, Poznańskie Centrum NGO to PRZESTRZEŃ CAMP do codziennej działalności, dostępne dla mieszkańców i NGO.

Przestrzeń CAMP będzie wynajmowana codziennie, na godziny lub całodniowo, w godzinach dostosowanych do potrzeb organizacji pozarządowych i mieszkańców, uwzględniając możliwość korzystania z pomieszczeń w weekendy oraz w tygodniu, również późnym popołudniem wg potrzeb odbiorców.

 Dodatkowo, w ramach projektu, będzie udostępniany SPRZĘT i PLATFORMY do komunikacji zdalnej:

 • sprzęt do webinariów np. kamery, mikrofonu, itp.
 • miejsce na naszych platformach do prowadzenia zajęć (m.in. ZOOM, ClickMeeting).

A wszystko to po to, by tworzyć silną więź pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a także mieszkańcami Poznania, by wspierać indywidualne działania oraz aby wspólnie działać na rzecz rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: poznanskiecentrumngo@pisop.org.pl lub telefonicznie 534 205 699 oraz 61 851 91 34.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka – joanna.piechocka@pisop.org.pl.

Projekt realizowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.


 

Warsztaty ekologiczne ku pamięci Kuby

Warsztaty ekologiczne ku pamięci Kuby

Przed nami zimne wieczory i mgliste poranki. Jesień i zbliżająca się zima to trudny czas dla ptaków. Ich los nigdy nie był obojętny Kubie Kotnarowskiemu. Wspólnie ze Stowarzyszenie Centrum...

Czytaj dalej
Ruszył konkurs Działania Godne Uwagi

Ruszył konkurs Działania Godne Uwagi

Statuetka, promocja działań, bon na usługi poligraficzne, dedykowany warsztat to nagrody dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Działania Godne Uwagi. Kto nimi zostanie? Tego dowiemy...

Czytaj dalej
Mindfulness - sposób na wypalenie zawodowe

Mindfulness - sposób na wypalenie zawodowe

Chroniczne zmęczenie, ciągłe uczucie niepokoju, brak energii do działań. Syndrom wypalenia zawodowego we współczesnej psychologii jest uznawany za poważny problem. Co robić, gdy praca...

Czytaj dalej
Ruszyła rekrutacja na Akademię NGO

Ruszyła rekrutacja na Akademię NGO

N Na miejsca! G Gotowi? O Otwieramy nowe organizacje pozarządowe! Działasz na rzecz Poznania i jego mieszkańców? Myślisz o założeniu fundacji lub stowarzyszenia? Masz pomysły na...

Czytaj dalej
W zdrowym ciele… zdrowe NGO

W zdrowym ciele… zdrowe NGO

Prowadzisz organizację pozarządową i w codziennej pracy skupiasz się na dobru innych ludzi? Wspaniale, ale może na chwilę pomyśl również o sobie? W Poznańskim Centrum NGO i Wolontariatu...

Czytaj dalejWZMACNIANIE POTENCJAŁU ISTNIEJĄCYCH ORGANIZACJI

 Zauważając potrzebę wspierania organizacji pozarządowych w ramach Centrum dla NGO zaplanowaliśmy:

PAKIET SZYTY NA MIARĘ: kompleksowy program wsparcia kierowany do liderów ISTNIEJĄCYCH organizacji pozarządowych zainteresowanych wzmocnieniem ich potencjału i kompetencji.

W ramach Pakietu przewidziane jest wsparcie w następujących formach:

CYKLE SZKOLENIOWE

CYKL DLA ORGANIZACJI O MAŁYM DOŚWIADCZENIU
Cykl skierowany będzie do NGO, które rozpoczynają swoje działania w sektorze lub działają dłużej, ale realizują niewielką liczbę zadań lub po przerwie chcą rozwijać swoje działania i potrzebują przy tym wsparcia.

 Na cykl składać się będą takie zagadnienia jak m.in.:

 • pozyskiwanie środków na działania społeczne
 • tworzenie projektów i promocja działań
 • mobilizowanie ludzi do działania
 • budowanie współpracy z partnerami
 • dobre praktyki.

CYKL DLA LIDERÓW POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Temat przewodni cyklu zostanie wybrany przez samych liderów w głosowaniu na Facebooku.
Zjazdy zorganizujemy w formie bezpośredniej, zdalnej lub hybrydowej (ze względu na panującą sytuację epidemiczną). Zapewnimy trenerów oraz materiały i catering (w przypadku formy stacjonarnej).

DORADZTWO OGÓLNE

Zakres doradztwa dostosujemy do potrzeb konkretnej NGO, np. w zakresie pozyskiwania pieniędzy na działania, promocji, czy znalezienia partnerów do współpracy.

DORADZTWO INDYWIDUALNE I GRUPOWE dla przedstawicieli wszystkich poznańskich organizacji pozarządowych zapewnimy wsparcie doradcy w zakresie m.in.:

 • źródeł finansowania
 • tworzenia projektów
 • wolontariatu
 • pozyskiwania partnerów do działania
 • budowania partnerstw
 • zakończenia działań organizacji (jako obszar, który pojawia się coraz częściej).

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE GRUPOWE dla przedstawicieli wszystkich poznańskich organizacji pozarządowych:

 • prawne
 • księgowe
 • inne, np. marketingowe, dot. budowania współpracy, zarządzania social mediami, itp.

SZKOLENIA m.in. z tematyki:

 • pozyskiwania środków na działania społeczne
 • tworzenia projektów
 • współpracy z biznesem
 • współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych
 • budowania partnerstw.
INKUBOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Grupy nieformalne oraz mieszkańców Poznania, którzy chcą założyć swoją organizację pozarządową zapraszamy do skorzystania z:

I. PAKIETU NA DOBRY START, czyli kompleksowego programu wsparcia na etapie powoływania NGO.

Na Pakiet składa się:

 1. AKADEMIA INKUBOWANIA cykl szkoleniowy w ramach którego podejmowane będą takie zagadnienia jak m.in:
 • zasady funkcjonowania III sektora
 • formy podmiotów (stowarzyszenie, fundacja lub inny podmiot działający w sferze pożytku publicznego)
 • elementy zakładania NGO (w tym m.in. przygotowanie dokumentów, spotkania założycielskiego)
 • dobre praktyki.

Zjazdy organizowane będą w formie bezpośredniej, zdalnej lub hybrydowej (ze względu na panującą sytuację epidemiczną). Zapewnimy trenerów oraz materiały i catering (w przypadku formy stacjonarnej).

2. INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCY – po zakończeniu Akademii realizowana będzie praca doradcza z grupami inicjatywnymi. Grupy inicjatywne objęte zostaną indywidualnym wsparciem doradcy – osoby do kontaktu wspierającej i prowadzącej przez cały proces zakładania organizacji.

 Zakładamy wsparcie podmiotów zarówno w formie stacjonarnej, zdalnej jak i wyjazdowej.

3. DORADZTWO SPECJALISTYCZNE – PRAWNE - dla grup inicjatywnych planujemy pomoc prawników  m.in. przy opracowaniu statutu, dokumentów rejestracyjnych, rejestracji organizacji itp.

II. DORADZTWO OGÓLNE DOT. ZAKŁADANIA NGO – osoby, które nie skorzystają z Pakietu na Dobry Start będą mogły skorzystać z doradztwa ogólnego świadczonego na bieżąco dla zainteresowanych mieszkańców, grup nieformalnych.
W Poznańskim Centrum NGO będzie można uczestniczyć w licznych wydarzeniach:


Spotkania dla NGO wspierających wolontariuszy, w celu:

 • analizy ich potrzeb i oczekiwań
 • diagnozy problemów, z jakimi się borykają.

Spotkania dla wolontariuszy
Planujemy organizację spotkań w zakresie wsparcia działających już wolontariuszy oraz tych, którzy dopiero rozważają taką opcję.
Podczas spotkań wskażemy:

 • jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy
 • jakie są korzyści z bycia wolontariuszem
 • jakie działania można realizować w ramach wolontariatu.

Spotkania w ramach wolontariatu pracowniczego
Planujemy organizację spotkań dla przedstawicieli NGO i firm, które były zainteresowane realizacją inicjatyw w ramach wolontariatu pracowniczego.

Podczas spotkań:

 • wskażemy przykłady współpracy w ramach wolontariatu
 • promować będziemy przygotowane rozwiązanie nt. wolontariatu pracowniczego (m.in. Regulamin Wolontariatu pracowniczego).

Spotkania branżowe/tematyczne
Planujemy organizację spotkań, które łączyć będą organizacje pozarządowe z danej branży (m.in. edukacja, kultura, zdrowie), a także zainteresowane wybranym tematem (np. angażowaniem wolontariuszy, realizacją projektów unijnych, wypracowaniem współpracy międzysektorowej) w celu:

 • wymiany doświadczeń
 • nawiązania współpracy projektowej
 • realizacji wspólnych inicjatyw – np. mentoringu „starszych NGO” na rzecz młodszych doświadczeniem NGO
 • wspólnej realizacji wydarzeń – np. podczas Dni Rodziny, Poznańskiego Targu Dobra czy Dnia Wolontariusza
 • przeprowadzenia tematycznych miesięcy – np. grudzień to miesiąc wolontariuszy, październik to miesiąc seniorów, czerwiec to miesiąc dzieci – organizacje wtedy same będą mogły zagospodarować przestrzeń na Chwaliszewie i wypełnić ją swoimi działaniami.

Święta ważne dla sektora
Planujemy organizację spotkań, których pretekstem będą ważne dla sektora święta, takie jak np. Dzień Wolontariusza, Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych,  Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich czy Ogólnopolski Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego.


Spotkania sieciujące
Kierowane do działaczy organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz przedstawicieli poznańskich JST (np. z Urzędu Miasta lub ROPS, UMWW) lub poznańskich firm.
Celem spotkań będzie:

 • poznanie się
 • przełamanie wzajemnych barier
 • nawiązanie współpracy – np. akcji w ramach wolontariatu pracowniczego
 • realizacji wspólnych inicjatyw –np. działania w obszarze mentoringu firm na rzecz poznańskich NGO
 • podejmowanie ważnych dla sektora tematów.

Spotkania z pracownikami Urzędu
Planujemy zrealizować cykl spotkań z pracownikami poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Poznania, przy okazji ogłaszanych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz konsultacji np. Programu Współpracy lub innych dokumentów związanych z działalnością III sektora.

Poznańskie Centrum NGO z siedzibą na Chwaliszewie jest  nie tylko miejscem dla aktywnych NGO i mieszkańców, ale też jest przez nich tworzone i wypełnione działaniami, które to właśnie oni chcą kreować.

UDOSTĘPNIENIE PRZESTRZENI
na potrzeby działalności organizacji społecznych i aktywnych mieszkańców Poznania, udostępniamy przestrzeń, tj.:
 • biurka coworkingowe (8 biurek, po 4 biurka w 2 pokojach) – wynajmowanych na godziny lub całodniowo
 • sale na spotkania, warsztaty, szkolenia (3 sale)
 • miejsce spotkań podmiotów działających w Poznaniu, np. PRDPP, KDO
 • miejsce prowadzenia konsultacji społecznych z NGO, np. podczas konsultacji Programów Współpracy, czy innych ważnych dokumentów strategicznych.
Udostępniona przestrzeń wynosi 120 m2, a w jej skład wchodzą następujące pomieszczenia:
PokójPowierzchniaOpisDostępność
Bimba23 m2Salka ze stołami, krzesłami i tablicą flipchart. Najlepiej sprawdzi się do szkoleń, warsztatówSprawdź dostępność
Fyrtel17 m2Salka ze stolikiem, fotelami, pufami, tablicą. Idealny na spotkania indywidualne lub w mniejszym groniesprawdź dostępność 
Antrejka15 m2Pokój, w skład którego wchodzą biurka, przy których możecie umówić się na spotkania lub popracować na komputerzeSprawdź dostępność
Eka12 m2To najmniejszy, najbardziej odosobniony pokój, w sam raz do pracy w samotności lub w mniejszej grupie
Sprawdź dostępność

UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU I PLATFORM, w związku z coraz większą liczbą działań przenoszonych do sieci dajemy Wam możliwość wynajmu:
 • sprzętu do webinariów np. kamery, mikrofonu, itp.
 • miejsca na naszych platformach do prowadzenia zajęć – w tym m.in. Zoom czy ClickMeetingu.
Poznańskie Centrum NGO z siedzibą w CAMP mieści się w lokalu na partnerze, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadamy 120 m2 przestrzeni dla organizacji, która cała jest wyposażona w sprzęt (ksero, drukarka, rzutnik, internet), meble biurowe (biurka, szafy, stoły, krzesła) oraz kuchnię i toaletę.

Przestrzeń udostępniana jest na podstawie Regulaminu Zasad korzystania z przestrzeni Poznańskiego Centrum NGO oraz formularza zdalnego, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł się zapisać.