Aktualności

Dobre praktyki Wielkopolskiej Wiary!

24.02.15

I edycja Konkursu Wielkopolskiej Wiary dobiegła końca. Już wkrótce rusza II edycja!

Poniżej przedstawiamy Państwu krótkich opis projektów realizowanych w poprzedniej edycji konkursu. Wierzymy, że mogą się one stać inspiracją do podejmowania nowych wyzwań.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 _____________________________________________

Tytuł inicjatywy: Język w debacie publicznej

Realizator: Stowarzyszenie Akademia Myśli

Miejsce: Poznań, Luboń

Uczestnicy projektu: Łącznie w projekcie uczestniczyło 95 osób, którymi byli uczniowie szkół gimnazjalnych z Poznania i Lubonia wraz z nauczycielami, będącymi ich opiekunami.

Działania: Działania projektu obejmowały konferencję dla nauczycieli pn. „Język w przestrzeni publicznej”. Bardzo ciekawym działaniem były warsztaty dla uczniów, które dotyczyły przedstawienia zasad debaty oksfordzkiej z możliwością zadawania pytań, a także symulacji takiej debaty pn. „Chodzenie pieszo jest lepsze niż jazda samochodem”. Dodatkowo zostały przeprowadzone ćwiczenia językowe, emisyjne oraz dotyczące mowy ciała, które przygotowywały uczestników do wystąpienia publicznego. Finalnym działaniem była debata oksfordzka uczniów na określone zadanie.

Największy sukces projektu: zrealizowanie w 100% założonych celów (przede wszystkim wypracowanie narzędzi i zasad dyskusji publicznej poprzez przeprowadzenie konferencji, warsztatów, debat w czasie trwania projektu), a także zaszczepienie w środowisku szkół potrzeby wzrostu aktywności i zaangażowania młodych ludzi w rozwiązywanie lokalnych i moralnych problemów poprzez dyskusję z uwzględnieniem szacunku dla drugiego człowieka.

 _____________________________________________

Tytuł inicjatywy: Kolorowe Biblioteki

Realizator: Grupa nieformalna – Michał Poniewska, Małgorzata Jankowska, Danuta Maślona, Małgorzata Nowak

Miejsce: Wronki, Nowa Wieś, Biezdrowo

Uczestnicy projektu: W efekcie modernizacji bibliotek pośrednimi odbiorcami projektu są rodzice i dzieci ze wsi Biezdrowo i Nowa Wieś. Łącznie z bibliotek korzysta ok. 1000 osób z obu wsi. Bezpośrednio w projekcie uczestniczyło 144 osoby, a wśród nich byli: członkowie grupy nieformalnej, wolontariusze, młodzież szkolna (100 uczniów), osoby z zakładu karnego oraz sponsorzy.

Działania: Pierwszym działaniem projektu było zaangażowanie dzieci szkolnych w ideę wolontariatu poprzez zorganizowanie konkursu plastycznego w szkołach na terenie gminy. Najlepsze prace zostały nagrodzone książkami oraz możliwością przeniesienia swojej pracy na mury biblioteki. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie ściany pod mural, a także jego wykonanie i namalowanie na ścianach budynku. Zadbano nie tylko o wygląd zewnętrzny budynku, ale także o jego wnętrza, które zostały wyremontowane i wyposażone w nowe półki na książki i inne meble. Podczas działań związanych bezpośrednio z projektem niesamowitym zaangażowaniem wykazały się dzieci szkolne, które pomagały przy ozdabianiu bibliotek.

Największy sukces projektu: Zaangażowanie wolontariuszy, pozyskanie do współpracy lokalnego biznesu, współpraca z Zakładem Karnym we Wronkach. Dzięki pozyskaniu dotacji pojawiła się możliwość przygotowania pomieszczeń bibliotecznych, w których pracownicy bibliotek, ale też fundacja, będą mogli prowadzić działania aktywizujące społeczność lokalną w aspekcie kulturalnym.

 _____________________________________________

Tytuł inicjatywy: PrzEdszKOlak – meteorolog

Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Przedszkole „Miś Uszatek” w Ostrorogu – USZATEK

Miejsce: Ostroróg

Uczestnicy projektu: W projekcie wzięło udział 75 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 25. rodziców w wieku 20-45 lat, a także 25 seniorów z „Klubu Seniora Jaśki”, a także 6. przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg

Działania: W ramach projektu przeprowadzone zostały liczne zajęcia dydaktyczne o różnorodnej tematyce m. in.: o różnych rodzajach pogody, jak ubierać się jesienią, segregacja odpadów, spacer pod parasolem, czy kalendarz pogodowy. Dodatkowo przeprowadzono także zajęcia z rodzicami, które odbywały się w dwóch etapach. Na spotkaniach został przygotowany teren pod stację meteorologiczną. Dalszą pracę nad stacją meteorologiczną przejęli seniorzy, którzy pod czujnym okiem projektanta zieleni wykończyli prace nad estetyczną stroną stacji meteorologicznej. Na kolejnych zajęciach w ramach projektu spotkali się dziadkowie, rodzice oraz ich dzieci, podczas których, wspólnie uczyli się ekologii oraz brali udział w ćwiczeniach gimnastycznych. Przez wspólną naukę i zabawę poznawali zagadnienia ekologiczne, związane ze zmieniającą się pogodą i zjawiskami meteorologicznymi.

Największy sukces projektu: Największym sukcesem jest uruchomienie stacji meteorologicznej, z której mogą korzystać nie tylko dzieci przedszkola. Jest ona zamontowana przed wejściem do przedszkola, dlatego rodzice z dziećmi, którzy spacerują po Ostrorogu chętnie do niej zaglądają, sprawdzając ciśnienie, wilgotność, temperaturę. Stacja jest wielką atrakcją dla okolicy przedszkola. Poza tym sukcesem jest, że w zabieganym świecie pracujących rodziców udało się zaangażować ich do działań na rzecz przedszkola i do udziału w zajęciach otwartych. Dużym sukcesem okazały się zajęcia z Klubem Seniora, podczas których dzieci i seniorzy świetnie się bawili. Sukcesem jest również pozytywny odbiór Stowarzyszenia i przedszkola na terenie Gminy Ostroróg.

  _____________________________________________

Tytuł inicjatywy: Zakładnicy

Realizator: Fundacja Animatornia

Miejsce: Poznań

Uczestnicy projektu: W projekcie głównie uczestniczyły osoby młode od 16-35 roku życia, a także kilka osób starszych powyżej 60. roku życia. W sumie było 57 uczestników projektu, którzy wzięli udział w dwóch zadaniach.

Działania: W ramach projektu przeprowadzone zostały działania, na których uczestnicy poznali działalność „Zakładu w budowie”, miejsca gdzie można skonstruować czy stworzyć różne przedmioty. Na tej podstawie zostały przeprowadzone „Spotkania w słusznej sprawie”, na których zostały przeprowadzone zajęcia z dziewiarstwa, gdzie uczestnicy poznali różne jego techniki, a także uruchomiła maszyny dziewiarskie, które po latach nieużywania wymagały konserwacji i jak się okazało po wielu staraniach udało się je uruchomić. Kolejne działanie obejmowało spotkanie, na którym grupa uczestników poznała technikę druku 3D, a także zgłębiała wiedzę teoretyczną tej techniki. Dzięki zakupionemu projektorowi przeprowadzono webinaria, które wywołały duże zainteresowanie i aplauz wśród społeczności facebookowej zgromadzonej wokół Zakładu i podczas których powstało wiele pomysłów jak dalej rozwijać działalność Zakładu.

Największy sukces projektu: Największym sukcesem projektu było zaangażowanie nowej grupy osób w działania nie tylko mające na celu rozwój Zakładu, ale także mające na celu samorozwój uczestników projektu. Forma działania przybrała postać grup projektowych mających wspólnie pracować nad jedną ideą. Było to działanie zaplanowane jako stałe i jedno z głównych w ramach Zakładu. Niestety do czasu rozpoczęcia projektu „Wielkopolska Wiara” Fundacja nie posiadała w zasobach fundacji projektora i ekranu, które były niezbędne do kompleksowej pracy w grupach projektowych. Dzięki projektowi Zakład rozpoczął nowe formy działalności, które zamierza kontynuować w przyszłości.

_____________________________________________

Tytuł inicjatywy: Rzuć Kostką!

Realizator: Grupa nieformalna – Krystian Kędziora, Marta Waraczewska, Agnieszka Nowak, Monika Kędziora

Miejsce: Września

Uczestnicy projektu: W projekcie udział wzięło 51 uczestników. Większość z nich należała do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, jednak zdarzały się także osoby starsze i młodsze.

Działania: W ramach projektu zostało zorganizowanych 11 spotkań warsztatowych, na których uczestnicy (przede wszystkim dzieci i młodzież) spędzili czas wolny na grach planszowych, które były alternatywną opcją spędzania wolnego czasu – inaczej niż przed komputerem. Na tych spotkaniach nabywali nowe umiejętności takie jak praca w grupie oraz wiedzę i znajomości. Dodatkowo zostały przeprowadzone prelekcje pokazujące uczestnikom zagrożenia, jakie płyną z korzystania z komputera i internetu. Zakończeniem projektu była gra terenowa, na której uczestnicy zabawy spędzali aktywnie czas, wykonując zadania na terenie miasta Września.

Największy sukces projektu: Największym sukcesem projektu było skuteczne przyciągnięcie stałej grupy dzieci i młodzieży. Wbrew wcześniejszym szacunkom udało się zniwelować efekt jednorazowego przyjścia na zajęcia i dużej rotacji. Większość osób stworzyła stałą ok. 20-osobową grupę, która uczestniczyła w dużej liczbie zajęć, dzięki czemu wzrosła ich efektywność. Dzięki utworzeniu stałej grupy odbiorców udało się utworzyć plan na kontynuację projektu w przyszłości.

_____________________________________________

 

Tytuł inicjatywy: smOKO. Inne spojrzenie na TKAnkę miasta – instalacja kreatywna

Realizator: Grupa nieformalna – Agnieszka Grygiel, Joanna Pańczak, Waldemar Rapior

Miejsce: Poznań, Ogród Jordanowski nr 1

Uczestnicy projektu: W projekcie wzięło udział 56 rodziców wraz z dziećmi. Projekt zintegrował nie tylko mieszkańców Śródmieścia, ale także innych dzielnic Poznania, jako społeczność rodzicielską, która poszukiwały ciekawych ofert dla swoich pociech.

Działania: Najważniejszym działaniem projektu były warsztaty rodzinne, które odbywały się przy wcześniej wybudowanej metalowej konstrukcji, która tworzyła szkielet instalacji. Do rodzin należało stworzenie własnej kreatywnej instalacji, która będzie służyła przede wszystkim dzieciom. W efekcie łączenia wszystkich elementów konstrukcji kolorowymi linkami powstał rodzaj ażurowego tunelu-namiotu, do którego dzieci mogą wejść i podpatrywać życie miasta. Rolą dorosłych uczestników w tym zadaniu była pomoc przy naciąganiu linek za pomocą specjalnych narzędzi. Dodatkową atrakcją spotkania i nagrodą dla dzieci była wizyta klauna Groszka, który podarował uczestnikom watę i balony.

Największy sukces projektu: Sukcesem projektu było dotarcie do dużej liczby osób zainteresowanych poszerzaniem oferty miasta dla dzieci i rodzin oraz zaangażowanie ich we wspólne, twórcze oraz integrujące działanie. Dużym atutem projektu było zaangażowanie w tworzenie miejsca dla siebie najmłodszych mieszkańców miasta i pokazanie im, że także od nich zależy wygląd najbliższego otoczenia. Tym samym projekt rozwijał w nich umiejętności społeczne oraz uczył postawy obywatelskiej. Sukcesem okazała się także udana współpraca z pracownikami ogrodu oraz jego dyrektorem, który jest radnym osiedlowym. W ten sposób pośrednio także rada osiedla wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Nie bez znaczenia jest także przyciągnięcie do projektu wolontariuszy, którzy poświęcili projektowi więcej czasu niż wstępnie deklarowali.

_____________________________________________

Tytuł inicjatywy: Z medycyną na wesoło – opieka farmaceutyczna

Realizator: Grupa nieformalna – Małgorzata Wagner, Edyta Sas-Michalak, Agnieszka Sieradzka, Monika Gaj

Miejsce: Konin – Osiedle Chorzeń

Uczestnicy projektu: W projekcie uczestniczyło 66 osób, które są mieszkańcami Osiedla Chorzeń w Koninie. Zostali oni podzieleni na trzy grupy ze względu na charakter spotkań:

– osoby walczące z nadwagą i otyłością, które mają problemy ze zdrowiem i niską samooceną,

– młode mamy borykający się z częstymi chorobami dzieci, nie mające czasu dla siebie i często były zagubione przez problemy wynikające z macierzyństwa,

– osoby starsze, często wykluczone ze społeczeństwa, z niskimi dochodami.

Działania: Pierwsza grupa uczestników, a więc osoby starsze w wieku 40-70 lat, rozpoczęła projekt badaniami analitycznymi, które miały na celu sprawdzenie sprawności wewnętrznej ich organizmu. Dodatkowo w trakcie badań przeprowadzono indywidualne i grupowe pogadanki o tematyce zdrowotnej, a każdy otrzymywał nie tylko wyniki badań, ale także materiały szkoleniowe dotyczące profilaktyki chorób i zagrożeń zdrowotnych, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życiu. Ponadto lider grupy wygłosił prelekcje na temat farmakoterapii wielolekowej. Już pierwsze spotkania pokazały jak potrzebne były wspólne spotkanie mieszkańców Osiedla, które pozwoliły im na bliższe poznanie się i nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich.

Z kolei dla mam, których dzieci chorowały, przygotowano spotkania z lekarzem pediatrą. Na prelekcji mamy poznały informacje na temat rozwoju dziecka, rozpoznania i interpretacji objawów chorobowych, dietę odpowiednią dla dzieci oraz sposoby eliminacji czynników mających wpływ na zachorowania dzieci. Zajęcia były przeprowadzone w przyjaznej atmosferze, a wydzielenie takiej właśnie grupy uczestników pozwoliło na to, że mamy bez skrępowania rozmawiały o swoich problemach z chorobami dziecka i porównywały z doświadczeniami innych mam.

Ostatnie spotkania zostały przeznaczone dla osób mających problemy z nadwagą, otyłością i chorobami cywilizacyjnymi. Spotkania te, prowadzone przez psychodietetyka, okazały się dużym sukcesem, ponieważ uczestnicy nie tylko poznali teoretyczne aspekty żywienia i prowadzenia zdrowego trybu życia, ale także brali udział w praktycznym warsztacie żywieniowym, gdzie przygotowywali własne talerze żywieniowe. Wielką zaletą była osoba psychodietetyka, który do każdego z uczestników podszedł indywidualnie, co przełożyło się na jakość efektów ze spotkań.

Największy sukces projektu: Największym sukcesem projektu było bardzo duże zainteresowanie społeczności lokalnej Osiedla Chorzeń w Koninie jego tematyką. Każde spotkanie trwało dłużej niż zakładał harmonogram, przebiegało w miłej atmosferze przy poczęstunku i kończyło się prośbami jego uczestników o kontynuację projektu.

_____________________________________________

Tytuł inicjatywy: AIKIDO – skuteczny sposób na powrót do zdrowia

Realizator: Grupa nieformalna – Barbara Siluk, Marzena Hinc-Michalska, Remigiusz Rowicki

Miejsce: Piła

Uczestnicy projektu: W projekcie uczestniczyły 33 osoby, w różnym wieku. Oprócz osób, które już wcześniej korzystały z formy ruchowej aikido, w projekcie wzięły udział  również osoby pozyskane na akcjach promocyjnych podczas takich wydarzeń jak: Pilski Bieg Jesieni czy Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski. Dzięki temu udało się zaangażować w projekt z grup wiekowych powyżej 50. roku życia, w wieku średnim, a także najmłodszych. Najliczniejszą grupę stanowili rodzice wraz ze swoimi dziećmi.

Działania: W projekcie odbiorcy brali udział w trzech zajęciach teoretyczno-pokazowych, poprzedzających zajęcia właściwe, które były prowadzone przez fizjoterapeutę, ortopedę i rehabilitanta. Na zajęciach z fizjoterapeutą uczestnicy poznali podstawy funkcjonowania organizmu, a także poznali korzyści i zagrożenia, które były związane z aktywnością ruchową. Na drugich zajęciach ortopeda poprowadził wykład dotyczący urazów ortopedycznych i sposobów na ich skuteczne zapobieganie, a także funkcje terapeutyczne jakie niesie ze sobą aktywność ruchowa. Całemu wykładowi towarzyszyły pokazy dotyczące poprawnego wykonywania ćwiczeń oraz korekcji. Na ostatnim spotkaniu z rehabilitantem były omówione i pokazane zachowania związane z samopomocą przy problemach z kręgosłupem. Po serii zajęć teoretycznych uczestnicy projektu z niecierpliwością przystąpili do zajęć praktycznych aikido, które były połączone z elementami automasażu, refleksjologii oraz nauki oddychania metodą Kokyu. Dodatkowo odbyli także zajęcia relaksacyjne i medytacyjne, które pozwoliły im na odprężenie oraz odstresowanie się. Na zakończenie projektu przeprowadzono zajęcia ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia aikido z Jo (długim kijem). Dzięki tym zajęciom aikido zyskało sobie nowych entuzjastów, którzy rozwijają pasję pomimo zakończenia projektu.

Największy sukces projektu: Największym sukcesem projektu było zrealizowanie wszystkich zadań i osiągnięcie wszystkich celów. Dodatkowo część osób, która podjęła się nowych zadań, będzie kontynuowała swoją pracę po ustaniu projektu.

Ostatnie

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« maj 2019 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Projekty

  • Wielkopolska Wiara
  • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
  • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
  • FELIKS
  • Centrum Edukacji Heweliusz

Należymy do sieci SPLOT

splot