Nasz zespół

Ewa Gałka -współzałożycielka oraz Prezeska Zarządu Stowarzyszenia. Ekspertka ds. zarządzania organizacją pozarządową, współpracy partnerskiej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz funduszy na działalność społeczną, w tym europejskich. Doświadczona trenerka.

Dowiedz się więcej o Ewie
Menedżerka (ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Poznańskiej), specjalistka w zakresie ewaluacji (skończyła studia podyplomowe Ewaluacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – Akademia Ewaluacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego). Doświadczona trenerka i superwizorka. Ukończyła także studia podyplomowe Audyt w instytucjach publicznych i prywatnych na Uniwersytecie Warszawskim.  Twórczyni i koordynatorka kilkudziesięciu projektów (m.in. innowacyjnego projektu Biznes – Innowacje – NGO, czyli BINGO). Redaktor naczelna i współautorka publikacji (m.in. Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadząca działalność gospodarczą?, Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium, Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?) i artykułów branżowych oraz redaktor naczelna Opiniotwórczego Kwartalnika o społecznej odpowiedzialności As Biznesu. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania organizacją oraz zarządzania projektami. Członkini Sieci ds. Partnerstw przy Komisji Europejskiej, Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, asesorka w konkursach grantodawczych.

Prywatnie zafascynowana wyprawami związanymi z poznawaniem innych kultur i obyczajów. Uwielbia poznawać nowe kultury, nie tylko europejskie.

 

Anna Paulina Matczuk  – Skarbnik Zarządu Centrum PISOP. Specjalistka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, trenerka. W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera działania związane z inkubowaniem nowych przedsiębiorstw społecznych.

Dowiedz się więcej o Paulinie
Z wykształcenia pedagog (absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie na kierunku Pedagogika), specjalistka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie Potencjałem Pracowników), doświadczona trenerka (absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP).Koordynatorka i twórczyni projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim (m.in. Razem Budujemy Nasz Potencjał (…), Zakład Aktywności Zawodowej – Twoim Profesjonalnym Partnerem). Pomysłodawczyni i koordynatorka Sieci Centrów Informacyjno-Doradczych w Wielkopolsce. Superwizorka i opiekunka merytoryczna w projektach (m.in. w projekcie Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej (…)). Ekspertka Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Prywatnie mama Pawełka oraz fanka zespołu Depeche Mode.

Dorota Surma –  Członkini Zarządu Centrum PISOP, dyrektor finansowa, trenerka. W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej odpowiedzialna za działania związane ze wsparciem istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Dowiedz się więcej o Dorocie
Z wykształcenia politolog (ukończyła studia na Uniwersytecie Zielonogórskim), specjalistka w zakresie tworzenia i zarządzania projektem (ukończyła studia podyplomowe na kierunku Administracja europejska – zarządzanie projektem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), zarządzania finansami (ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Wyższej Szkole Bankowej). Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, doradczyni NGO przy Sieci SPLOT. Asesorka oceniająca Projekty w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, POWER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Lokalnej Grupie Działania. W ciągu 12 lat pracy w stowarzyszeniu stworzyła kilkadziesiąt projektów, na które wspólne z zespołem pozyskała dofinansowanie z różnych źródeł. Od 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania finansami w organizacji pozarządowej. Od 9 lat jako dyrektorka finansowa odpowiada za zarządzanie finansami Stowarzyszenia Centrum PISOP. Posiada 6 letnie doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków zarówno krajowych tj. P FIO, Samorząd Wojewódzki, jak i Unii Europejskiej tj. Phare 2002, Phare 2003, EFS. Od 2014 roku odpowiada merytorycznie za nadzór realizacji projektów w ramach procedury regrantingu (art. 16a udppw; mikrodotacje w ramach Programu FIO, środków Urzędu Miasta Leszna, Urzędu Miasta Poznania). Autorka innowacyjnego submodelu zarządzania finansami organizacji pozarządowej BINGO. Współautorka publikacji: Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadząca działalność gospodarczą?, Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium, Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. Dwa lata temu podjęła decyzję aby wieloletnie doświadczenie w sektorze pozarządowym wykorzystać na rzecz działań w swojej rodzinnej miejscowości. Razem z kolegami założyła Fundację, która z sukcesem realizuje liczne projekty na rzecz mieszkańców niewielkiej gminy. Wspiera liderów lokalnych w działaniach, pomaga im zakładać stowarzyszenia, fundacje, tworzyć projekty.

Mama Marysi i Juliana. Nie lubi bananów i prowadzić samochodu – prowadzi bo musi.

Joanna Piechocka – Sekretarz Zarządu Centrum PISOP. Koordynatorka projektów, specjalistka w zakresie regrantingu, odpowiedzialna za współpracę z międzynarodowymi partnerami.

Dowiedz się więcej o Joannie

Z wykształcenia socjolog (ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Specjalistka w zakresie regrantingu („Regranting w Lesznie”, współpraca we wprowadzeniu i wdrażaniu pilotażowego programu Centra Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu). Zajmuje się współpracą międzynarodową z partnerską organizacją pozarządową z Wielkiej Brytanii (w ramach projektów FELIKS (Franczyza jako Efektywna i Lokalna Idea Kooperacji Społecznej oraz BINGO-Biznes-Innowacje-NGO). W przeszłości koordynowała projekty pn. Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Biznes – Innowacje – NGO, czyli BINGO.  Obecnie koordynuje projekt pn. „Wielkopolska Wiara”. Odpowiedzialna za współpracę z Wielkopolskim Forum Ośrodków Pomocy Społecznej.  Członkini zespołu ewaluacyjnego Stowarzyszenia, współautorka publikacji oraz artykułów na temat organizacji pozarządowych i aktywizacji społeczności lokalnych. Specjalistka w zakresie organizacji spotkań i konferencji.

Prywatnie zafascynowana wędrówkami górskimi, dobrą kuchnią oraz swoimi kotami.

Anna Jądrzyk – Członkini Zarządu Centrum PISOP. Doradczyni i trenerka w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków na ich działalność.

Dowiedz się więcej o Annie
Z wykształcenia politolog (absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalizacją administracja europejska). Doradczyni i animatorka Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie (Certyfikat Krajowego Ośrodka EFS). Koordynatorka obszaru Przedsiębiorczość Społeczna w Stowarzyszeniu. Odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Specjalistka ds. standardów. Autorka i koordynatorka projektów (w tym m.in. Społecznie, aktywnie, lokalnie w gminie Rydzyna, Zakład Aktywności Zawodowej – Profesjonalnym Partnerem, LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Obecnie koordynuje projekt Klikamy Pomagamy – jednej z projektów działalności gospodarczej Stowarzyszenia. Współautorka publikacji Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej oraz autorka artykułów dotyczących sektora pozarządowego, ekonomii społecznej, inicjatyw lokalnych, wolontariatu, ewaluacji.

Prywatnie lubi dobrą muzykę i film oraz uprawiać sport (wspinaczkę, bieganie, jazdę na rowerze).

Anna Juszczak – prowadzi kompleksową księgowość Stowarzyszenia. Doradza oraz prowadzi spotkania z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach społecznych.

Dowiedz się więcej o Annie
pedagog (ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim), ekonomista, specjalistka finansowo-księgowa, Specjalistka w zakresie rozliczania projektów ze środków publicznych w tym unijnych oraz niepublicznych, np. fundacji kapitałowych. Posiada także doświadczenie w koordynacji projektami (m.in. koordynowała projekt Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie – edycja III oraz Program Równać Szanse).

Prywatnie lubi czytać kryminały, spacerować oraz jeździć na rowerze.

Justyna Schaefer-Kurkowiak – eksperta w zakresie komunikowania, rozwoju lokalnego i partnerstw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prezeska zarządu  Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju.

Dowiedz się więcej o Justynie
Z wykształcenia politolog (absolwentka kierunku Politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), specjalistka ds. komunikowania (ukończyła studia podyplomowe Public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Szkołę Komunikacji organizowaną przez Spółkę ARF we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Warszawie) oraz rozwoju lokalnego i partnerstw.  W Stowarzyszeniu odpowiedzialna za przygotowanie i realizację strategii promocji projektów, w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze źródeł krajowych.Współpracuje z regionalnymi mediami, przygotowuje informacje prasowe, organizuje spotkania dla mediów. Nadzoruje współpracę z grafikiem i drukarnią, odpowiada za opracowanie materiałów promocyjnych (folderów, publikacji, spotów telewizyjnych i radiowych). Jest członkiniom zespołu redakcji Magazynu o społecznej odpowiedzialności As Biznesu. Zajmuje się także koordynacją działań zespołu rozwoju lokalnego w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Autorka licznych artykułów na temat działalności III sektora w Wielkopolsce oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Współautorka publikacji Kompendium wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym (wspólnie z Ewą Gałka oraz Rafałem Jaworskim), publikacji Działania Godne Uwagi. Napisała jeden z rozdziałów dot. Komunikowania w ramach publikacji Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadząca działalność gospodarczą?. Koordynuje przygotowanie dużych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie m.in. Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Forum Ekonomii Społecznej, Targów Ekonomii Społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu promocji i kreowania wizerunku. Członkini Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w latach 2008-2011) oraz Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prywatnie mama Aleksandra i Katarzyny, amatorka wycieczek rowerowych i pływania.

Dagmara Kistela – ekspertka merytoryczna ds. ekonomii społecznej. Na co dzień inicjuje działania na rzecz liderów lokalnych oraz budowania sektora przedsiębiorczości społecznej.

Dowiedz się więcej o Dagmarze

Z wykształcenia ekonomistka (absolwentka studiów magisterskich Ekonomika pracy i Zarządzanie Kadrami  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studia podyplomowe Zarządzanie finansami i strategia przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Marketingowe na rynku B2B – Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspertka merytoryczna w projekcie LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doradczyni w zakresie Ekonomii Społecznej (ukończona Szkoła Doradców ES  – Sieć SPLOT). Trenerka i doradczyni Stowarzyszenia (Certyfikat STOP) w zakresie pracy metodą projektowa, pozyskiwania środków na działalność (EFS, PO FIO, samorząd), funkcjonowania NGO. Autorka i koordynatorka wielu projektów (w tym m.in. Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie, Akcja Wolontariat!). Współautorka publikacji Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej, autorka artykułów dotyczących ewaluacji, ekonomii społecznej, zarządzania organizacją w tym kadrą, inicjatyw lokalnych, wolontariatu.

Prywatnie uwielbia góry, Metallicę oraz Masiego – pieska rasy Akita Inu. Jest mamą trzyletniego Kubusia, a każdą wolną chwilę spełnia na meczach siatkówki.

Monika Wieczorek – doradczyni Centrum PISOP – wspiera powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw społecznych w subregionie leszczyńskim, pomaga grupom inicjatywnym pozyskiwać pierwsze środki.

Dowiedz się więcej o Monice
Z wykształcenia socjolog (ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Trenerka (absolwentka Szkoły Trenerów Modelu Współpracy), animatorka (ukończyła studia podyplomowe Partycypacja społeczna – animacja, superwizja i ewaluacja). Z sektorem pozarządowym związana od 10 lat. Posiada doświadczenie w animowaniu społeczności lokalnej, wspieraniu wielkopolskich fundacji oraz stowarzyszeń w ich powstawaniu i rozwoju. Jest twórczynią i realizatorką projektów, m.in. w Centrum PISOP. Obecnie pełni funkcję doradczyni kluczowej w Leszczyńskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspiera powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw społecznych w subregionie leszczyńskim. W ramach projektu pn. Wielkopolska Wiara pomaga grupom inicjatywnym pozyskiwać pierwsze środki i realizować mikrogranty. Swoje zainteresowania rozwija ewaluując projekty miękkie. Pisze artykuły, współtworzy publikacje (m.in. Wielkopolanki na start, Partnerstwo Publiczno-Społeczne. Polecam!). Od 2009 r. związana z powołaną przez Centrum PISOP Fundacją NIWA Edukacji i Rozwoju.

Prywatnie lubi turystykę pieszą, stare polskie komedie i testowanie nowych przepisów kulinarnych. Mama Leona i Filipa.

Piotr Kotlarek – doradca Centrum PISOP. Specjalista w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków na działalność, współpracy z samorządem.

Dowiedz się więcej o Piotrze
Z wykształcenia politolog (ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalizacją administracja europejska i marketing polityczny). Ukończył Szkołę Trenerów Modelu Współpracy (Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowych). Obecnie doradca kluczowy w projekcie Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W przeszłości koordynator i ewaluator projektów. Autor licznych artykułów na temat działalności podmiotów ekonomii społecznej. Administruje stroną pisop.org.pl oraz portalem wielkopolskie.ngo.pl.

Prywatnie wolne chwile spędza z rodziną, ogląda pojedynki piłkarskie oraz czyta książki historyczne.

Natalia Pawlicka – specjalistka w zakresie inkubacji oraz asystentka koordynatorki w Leszczyńskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dowiedz się więcej o Natalii
Z wykształcenia ekonomistka (absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na kierunku Ekonomia oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość). Ukończyła studia podyplomowe Strategia i planowanie biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W Centrum PISOP obecnie wspiera działania związane z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym rozliczanie dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego. W przeszłości pełniła funkcje administratorki ds. spółdzielni socjalnych w projekcie LOWES oraz specjalistki ds. informacji i promocji w Regionalnym Ośrodku EFS w Lesznie.

Prywatnie mama Borysa oraz od niedawna amatorka gotowania.

Joanna Jękot-Łaźniak – animatorka Centrum PISOP – wspiera rozwój kompetencji liderów lokalnych i ich działania m.in. tworzenie partnerstw lokalnych.

Dowiedz się więcej o Joannie
z wykształcenia menedżerka (ukończyła Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu) oraz politolog (doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego). Trenerka kompetencji interpersonalnych, prowadzi szkolenia m.in. z autoprezentacji, komunikacji i budowania zespołu. Trenerka edukacji ekologicznej (certyfikat Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”). Koordynatorka cyklów szkoleniowych (ukończyła Szkołę Koordynatorów Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL we Wrocławiu) – koordynowała VIII edycję Szkoły Trenerów we Wrocławiu. Lider zespołu w wymianach i szkoleniach realizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu”, w tym lider polskiego zespołu w rocznym projekcie DYPALL (Developing Youth Participation at Local Level) w Portugalii.

Prywatnie pływa, piecze serniki i robi bransoletki.

Milena Fibikowska – doradczyni Centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspiera zakładanie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz działalność już istniejących.

Dowiedz się więcej o Milenie

z wykształcenia politolog (ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacjami administracja europejska, Europejska Komunikacja Społeczna). Od 2005 r. związana z instytucjami sektora publicznego i prywatnego w zakresie realizacji projektów. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, w rozliczaniu projektów, w zarządzaniu pracą zespołu. Od lat z sukcesem osiąga założone cele projektowe. Określa zasady dotyczące procedur przygotowywania i realizacji projektów przez poszczególne podmioty, planuje aktualizację harmonogramów i zasobów oraz nadzoruje pozyskiwanie zasobów do projektu. W Centrum PISOP koordynowała projekty (m.in. BINGO-Biznes-Innowacje-NGO, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Równi bo Aktywni!). Obecnie na urlopie wychowawczym.

Prywatnie lubi dobrą książkę.

Anna Kaczmarek – koordynatorka projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dowiedz się więcej o Annie
Politolog (studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją administracja samorządowa i europejska), technik budownictwa (specjalizacja kosztorysowanie i normowanie). Doświadczenie przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyła działając na rzecz lokalnych organizacji sportowych. Obecnie studentka Budownictwa na Politechnice Wrocławskiej.

Prywatnie mama Sary i Julii oraz pilot w turystycznych rajdach samochodowych.

Natalia Szymanowska – animatorka ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dowiedz się więcej o Natalii
z wykształcenia teatrolog (Wiedza o Teatrze na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), ukończyła także Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politologiczny i Dziennikarstwa UAM.

Prywatnie uwielbia polskie kryminały, swojego golden retrievera oraz estetykę kampu.

Mikołaj Kostaniak – w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pełni funkcję doradcy kluczowego ds. podmiotów ekonomii społecznej. Koordynator i doradca ogólny w projekcie LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

Dowiedz się więcej o Mikołaju
Z wykształcenia geograf (obecnie także student studiów magisterskich na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); z zamiłowania społecznik. Lubi działać na wielu płaszczyznach, lecz najbardziej w pracy z młodzieżą. Prezes Stowarzyszenia „ZMW” (od 2016 r.), działającego na rzecz mieszkańców gminy Święciechowa, od 2018 roku Radny Gminy Święciechowa.

Prywatnie interesuje się historią lokalną, uwielbia podróżować.

Joanna Stawecka – specjalistka w zakresie rozliczania i kontroli dotacji inwestycyjnych na utworzenie miejsc pracy oraz specjalistka do spraw rozliczania wsparcia pomostowego w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dowiedz się więcej o Joannie
Ukończyła studia licencjackie o profilu Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Amosa Komeńskiego w Lesznie. Obecnie studiuje Pedagogikę wspierającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kierunek Informatyka i Ekonometria.

Prywatnie miłośniczka nowych technologii, animatorka czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia robotyki i programowana a w wolnych chwilach czyta kryminały.

Karolina Mroskowiak – Specjalistka do spraw rozliczania dotacji inwestycyjnych i wsparcia pomostowego w ramach projektu Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dowiedz się więcej o Karolinie
Z wykształcenia ekonomistka. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, na kierunku Ekonomia – specjalność Gospodarka Finansowa Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecnie studentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Prywatnie lubi gotować, piec ciasta i czytać kryminały.

 

Renata Marszałek – stanowisko – asystentka finansowo-księgowa, specjalistka ds. standardów i procesów akredytacji.

Dowiedz się więcej o Renacie
Ukończyła Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (specjalność rachunkowość i finanse) oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (specjalność rachunkowość jednostek gospodarczych). Prywatnie mama Zuzi i Franka. Wolne chwile uwielbiam spędzać przy układaniu puzzli i pracach plastycznych.

Potrzebujesz porady? Szukasz dotacji?

kalendarz wydarzeń

« styczeń 2020 »
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Projekty

 • Wielkopolska Wiara
 • LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
 • Wielkopolska Wiara
 • Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych
 • FELIKS
 • Centrum Edukacji Heweliusz
 • Do startu! Gotowi? Start!
 • Strategiczna Mapa Drogowa
 • Cudze chwalicie, swego nie znacie!
 • Wspieranie Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Rawicz

Należymy do sieci SPLOT

splot