Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Rozeznanie cenowe nr 1/RC/LOWES/2018 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia / warsztatu dla kadry OWES

W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 1/RC/LOWES/2018 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia / warsztatu dla kadry...

Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe nr 39/RC/LOWES/2017 na zapewnienie sali na potrzeby FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 39/RC/LOWES/2017 na zapewnienie sali na potrzeby FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ....

Czytaj dalej

Konkursy w styczniu

W obecnym źródełku polecamy szczególnie konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza tym Fundacja DOZ Dbam o Zdrowie, Fundacja Charlesa Stewarta Motta i inne. Polecamy. 

Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe nr 38/RC/LOWES/2017 na przygotowanie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz raportu

W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 38/RC/LOWES/2017 na przygotowanie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz raportu....

Czytaj dalej

Grudniowe źródła finansowania

Przełom roku to moment intensywny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wiele projektów należy rozliczyć, a w ich miejsce znaleźć podobne lub inne źródła finansowania dotychczasowych działań. Przychodzimy z pomocą z naszym grudniowym zestawieniem. Znajduje się w nim wiele konkursów, głównie ogólnokrajowych, m.in. konkurs Fundacji DOZ...

Czytaj dalej

Szkolenia z zakresu różnorodności i działań antydyskryminacyjnych

Od stycznia 2017 r. wszystkie umowy dotacyjne projektów realizowanych z udziałem środków Miasta Poznania będą zawierać tzw. „klauzulę antydyskryminacyjną”. Oznacza to, że podpisując umowę organizacja zobowiązuje się do przestrzegania zasad równego traktowania i niedopuszczania się działań dyskryminacyjnych m.in. ze względu na płeć, rasę,...

Czytaj dalej

Spotkanie w Święciechowie

Jeszcze w tym roku w Święciechowie odbędzie się świąteczny Jarmark Pomysłów – Targi Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do włączenia się w zaplanowanie tego wydarzenia! Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, szkoły i przedszkola, zespoły śpiewacze, wszelkie grupy i mieszkańców gminy Święciechowa do udziału! Spotkanie organizacyjne...

Czytaj dalej

Rozeznanie cenowe nr 35/RC/LOWES/2017 na przeprowadzenie spotkania branżowego

W ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 35/RC/LOWES/2017 na przeprowadzenie spotkania branżowego. Zamawiający informuje, że...

Czytaj dalej