Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Rozeznanie o cenę nr 20/RC/LOWES/2017 na przeprowadzenie wizyty hospitacyjnej na terenie gminy Rydzyna, gminy Pępowo

W ramach projektu „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 20/RC/LOWES/2017 na przeprowadzenie wizyty hospitacyjnej na terenie gminy Rydzyna,...

Czytaj dalej

Rozeznanie o cenę nr 21/RC/LOWES/2017 na usługę przewozu osób

W ramach projektu „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 21/RC/LOWES/2017 na usługę przewozu osób w dniu 30.05.2017 r. Zamawiający informuje, że...

Czytaj dalej

Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017!

Z wielką przyjemnością publikujemy listę oceny formalnej w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017! Następnym etapem będzie ocena merytoryczna, przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów. Listę rankingową z dofinansowanymi ofertami opublikujemy pod koniec maja 2017 r.

Czytaj dalej

Rozeznanie o cenę nr 19/RC/LOWES/2017 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatu

W ramach projektu „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 19/RC/LOWES/2017 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/warsztatu. Zamawiający...

Czytaj dalej

Rozeznanie o cenę nr 18/RC/LOWES/2017 na pełnienie funkcji prowadzącego podczas Targów Ekonomii Społecznej – ANULOWANO

W ramach projektu „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 18/RC/LOWES/2017 na pełnienie funkcji prowadzącego podczas Targów Ekonomii Społecznej –...

Czytaj dalej

Rozeznanie o cenę nr 17/RC/LOWES/2017 na organizację Lokalnych Targów Ekonomii Społecznej w dniu 13.05.2017 r. na terenie gminy Śmigiel

W ramach projektu „LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” przy Centrum PISOP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 17/RC/LOWES/2017na organizację Lokalnych Targów Ekonomii Społecznej w dniu 13.05.2017...

Czytaj dalej

Jarmark Pomysłów po raz czwarty!

W niedzielę 4 czerwca w Lesznie, już po raz czwarty, organizujemy Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów. W tym roku Targi odbędą się na leszczyńskim Rynku! Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w to wydarzenie. Chcemy, aby 4 czerwca przestrzeń rynku wypełniły fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalnie, centra i kluby...

Czytaj dalej

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017 nadal trwa!

Masz pomysł na działania w swojej społeczności lokalnej? Teraz masz szansę na zdobycie pieniędzy na jego realizację z Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017. O dotacje do 5.000 zł mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 04.05.2017 r. Kto? Konkurs kierowany jest do...

Czytaj dalej