Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

Wyniki zapytania ofertowego na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

15/FAMI/2023/POZNAN W wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania ofertowego nr sprawy 15/FAMI/2023/POZNAN, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundację im. Julii Woykowskiej– uwzględniając treść oferty, warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu oraz kryterium wyboru ofert spełniła wszelkie warunki...

Czytaj dalej
Szkolenie dla nauczycieli- migrantów

Szkolenie dla nauczycieli- migrantów

W ramach projektu "Wielkopolska Wspólna Przyszłość" zapraszamy na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Fundacją Bilingwo. Temat szkolenia  Jak znaleźć pracę w zawodzie, uwzględniając prawo oświatowe, wytyczne, wymagania, nostryfikacje i uznawanie dyplomów w Polsce. Dla kogo Osób...

Czytaj dalej
Wyniki oceny formalnej - Wielkopolska Wiara Inicjatywy Rozwojowe 2023

Wyniki oceny formalnej - Wielkopolska Wiara Inicjatywy Rozwojowe 2023

Publikujemy wyniki oceny formalnej przeprowadzonej w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara Inicjatywy Rozwojowe 2023. Informujemy, że uzyskany wynik pozytywny nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji. Oznacza on spełnienie kryteriów konkursowych i skierowanie do oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej opublikowane zostaną do 31...

Czytaj dalej
Poznajcie Inicjatywę dla Leszna. Stowarzyszenie Bliżej siebie

Poznajcie Inicjatywę dla Leszna. Stowarzyszenie Bliżej siebie

Poznaliśmy wyniki konkursu Inicjatywa dla Leszna. W tegorocznej edycji dofinansowaliśmy dziewięć inicjatyw. Sprawdźcie, co się będzie działo! Realizator Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Bliżej Siebie" Tytuł projektu Wspieramy, nie oceniamy! Celem projektu jest wsparcie rodzin znajdujących...

Czytaj dalej
Poznajcie Inicjatywę dla Leszna. Stowarzyszenie Echo

Poznajcie Inicjatywę dla Leszna. Stowarzyszenie Echo

Poznaliśmy wyniki konkursu Inicjatywa dla Leszna. W tegorocznej edycji dofinansowaliśmy dziewięć inicjatyw. Sprawdźcie, co się będzie działo! Realizator Stowarzyszenie Echo Tytuł projektu Echo w działaniu Stowarzyszenie Echo do udziału w projekcie zaprosiło rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Zorganizowało dla nich czerwcowy Dzień...

Czytaj dalej
Nowe strony internetowe dla przedsiębiorstw społecznych

Nowe strony internetowe dla przedsiębiorstw społecznych

Jako Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej szkolimy, integrujemy i pomagamy rozwiązywać problemy waszych organizacji.  Dużą uwagę poświęcamy też tematom promocyjnym. W roku 2023 w ramach projektu LOWES stworzyliśmy aż 10 stron internetowych dla przedsiębiorstw społecznych, które wspieramy. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i...

Czytaj dalej
Nawiązaliśmy współpracę z UAM

Nawiązaliśmy współpracę z UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączył do grona partnerów naszego stowarzyszenia. Wczoraj w siedzibie uczelni podpisaliśmy umowę o współpracy. Co to oznacza? Budowanie relacji z uczelniami to bardzo ważny aspekt naszych działań. To właśnie wśród młodych ludzi widzimy potencjał do społecznych działań. Tym bardziej cieszy nas fakt,...

Czytaj dalej
Zapytania ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji  kursu języka polskiego w Poznaniu

Zapytania ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w Poznaniu

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu  15/FAMI/2023/POZNAN Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy działań usług organizacji kursu języka polskiego w mieście Poznań w ramach projektu pn. „Wielkopolska Wspólna Przyszłość” dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.   Dokumenty do pobrania...

Czytaj dalej