Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktywni dla Leszna 2019Zakończone

Aktywni dla Leszna 2019

Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do godz. 15.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Projekty współfinansowane będą przez Miasto Leszno.