Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Opiniotwórczy magazyn As Biznesu od 2011 roku stanowi kompleksowe źródło inspiracji i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi numerami Asa Biznesu oraz do kontaktu z Redakcją telefonicznie: 534 205 699 lub mailowo: pisop@pisop.org.pl


AS BIZNESU nr 22 - Współpracuj z przedsiębiorstwem społecznym

Zachęcam do współpracy z przedsiębiorstwem społecznym! Dlaczego? Nie, nie dlatego, że zatrudniają osoby z  niepełnosprawnościami, po leczeniu alkoholowym czy po pobycie w  więzieniu lub zakładzie poprawczym. Także nie dlatego,...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 21 - DNA fundacji korporacyjnych

Interesariusze kierują wobec przedsiębiorstw swoje oczekiwania nie tylko dotyczące jakości, dobrej obsługi, rozsądnej ceny i  wyników finansowych, ale także efektów społecznych. Na szczęście coraz więcej menadżerów ma tę świadomość...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 20 - Zielone biuro

Można przyjąć, że jeden pracownik biura wytwarza na dobę około 3 litrów śmieci. Z  prostej kalkulacji wynika więc, że dla 200osobowego obiektu biurowego dobowa ilość nieczystości może wynosić około 0,6 m3. Oprócz odpowiedzialnej...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 19 - Poznań jest kobietą!

Dużo danych przekonuje o  nierówności szans pomiędzy kobietami i mężczyznami. Przyczyny wiadome – głównie biologia! Ale czy są to działania wystarczające? Z pewnością nie! Choć z drugiej strony hobbystycznych zajęć mogą nam...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 18 - Dzielmy się

Aby zaangażować znaczny procent pracowników w działania społeczne, należy dać im  możliwość udziału w różnorodnych formach wolontariatu m.in. w ramach wolontariatu  kompetencyjnego.

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 17 - Włącz uważność

Niezmiennie w naszym kraju od wielu lat zaledwie co czwarta osoba z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo. Tymczasem w Unii Europejskiej tylko co druga. 

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 16 - Działaj jak Filantrop!

W skrócie można powiedzieć, że filantropia to planowe i systematyczne działanie, które ma przynieść określoną zmianę społeczną. Chociaż nie stanowi obszaru CSR, to pełni ważną rolę w kształtowaniu relacji firma otoczenie. Ewa Gałka Pobierz...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 15 - Postaw na kompetencje!

Firmy są w stanie wydać pieniądze na  bardzo dziwne rzeczy, na „spektakularne”  akcje promocyjne, nie potrafiąc przy tym  przeznaczyć znacznie mniejszych środków  na rozwój intelektualny pracowników.

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 14 - 50+

Rozwiązania przyjazne pracownikom 50+  można stosować zarówno w korporacjach,  jak i w średnich i małych firmach.

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 13 - Wspólna korzyść

„Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie zawiąże partnerstwo” – tak mogłoby brzmieć  ogłoszenie w prasie. Tylko czy to najlepszy start dla budowania partnerstwa? Trwałe i efektywnie działające partnerstwo wymaga rzetelnego zaplanowania oraz...

Czytaj dalej