Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Opiniotwórczy magazyn As Biznesu od 2011 roku stanowi kompleksowe źródło inspiracji i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi numerami Asa Biznesu oraz do kontaktu z Redakcją telefonicznie: 534 205 699 lub mailowo: pisop@pisop.org.pl


AS BIZNESU nr 12 - Angażuj się!

Milton Freedman uważał, że przedsiębiorstwo tak długo może prowadzić swoją działalność,  jak długo społeczeństwo uważa, że jest mu ona potrzebna.  Zaangażowanie społeczne producenta może być obecnie czynnikiem decydującym o wyborze...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 11 - Odpowiedzialne zarządzanie

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorców wynika z kontraktu społecznego. Swój  sukces budują również na systemach finansowanych publicznie. Elementem kontraktu  i dobrą wolą człowieka sukcesu powinno być wspieranie tych, którym los tak...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 10 - Odpowiedzialne relacje w biznesie

CSR w relacjach z otoczeniem biznesowym to zarówno zasady, które firma przyjmuje  we współpracy ze swoimi dostawcami, kontrahentami czy odbiorcami, jak i relacje  z konkurencją. A zatem z jednej strony odpowiedni dobór partnerów...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 9 - CSR się liczy!

Przedstawiciele zarządów polskich firm twierdzą, że zaangażowanie HR  w biznes firmy pozwala budować przewagę konkurencyjną.  Raport badawczy „Strategiczna rola HR” potwierdza, że firmy  podążające tym tropem częściej odnoszą sukces...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 8 - Odpowiedzialna komunikacja

Jak wynika z ogólnopolskich badań o CSR firmy z MMŚP realizują praktyki  społecznie odpowiedzialne. Działają zarówno ci, którzy pojęcie CSR znają,  jak i tacy, którym jest ono obce.  W czym zatem wyzwanie? 

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 7 - Społecznie i z zyskiem

W związku z trwającym globalnym kryzysem ekonomicznym  coraz głośniejsze stają się koncepcje, które nawiązują do ekonomii  i przedsiębiorczości społecznej. Czy firmy powinny obawiać się nowej siły,  czy wręcz przeciwnie – podejmować...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 6 - Na którym poziomie jest Twoja firma?

31% przedstawicieli polskich przedsiębiorstw deklaruje, że zna pojęcie społecznej  odpowiedzialności biznesu, a 2/3 z nich podejmuje się realizacji działań w tym  zakresie. Tak wynika z pierwszych ogólnopolskich badań...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 5 - Wartość EKO-zaangażowania

Podstawą działania biznesu jest kapitał ludzki, finansowy i materialny.  Ten ostatni bazuje na korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego,  dostarczając biznesowi usług ekosystemu. W artykule opisujemy,  co biznes XXI wieku w...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 4 - Work-life balance

Od kilkunastu lat można zaobserwować próby wprowadzania w firmach rozwiązań, które mają pomóc w łączeniu obowiązków domowych i zawodowych pracowników z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Godzenie życia zawodowego z prywatnym stało się jednym z...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 3 - NGO tworzą zysk

Firmy, dążąc do znalezienia nowych możliwości rozwoju w procesie budowania  przewagi konkurencyjnej, szukają naturalnych partnerów, którzy pomogliby im  w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemów społecznych, ekologicznych,  w...

Czytaj dalej