Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Jedną osobę na 12 mieszkańców Polski dotyka niepełnosprawność. Korzystając z zasobów sieci osoby z dysfunkcjami, szczególnie wzroku i słuchu, napotykają na barierę, ponieważ publikowane dokumenty nie zawsze spełniają wymagania dostępności. Szczególnie dotyczy to Facebooka, który stał się częścią codziennej komunikacji organizacji społecznych. By zapewnić skuteczną współpracę ze wszystkimi odbiorcami działań, wystarczy wdrożyć 9 zasad dostępności zamieszczanych treści dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Artykuł -
dostępność dla osób
z dysfunkcjami

Pobierz

Raport z diagnozy - Zasady dostępności dot. zamieszczania informacji

Pobierz

Zasady dostępności dotyczące zamieszczania informacji w Internecie

Pobierz