Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Ogłoszenie każdego konkursu wiąże się z wieloma działaniami. Jest to szczególnie czasochłonne, w przypadku Urzędów, gdzie ogłaszanych konkursów jest dużo. Aby usprawnić ogłoszenie i uspójnić konkursy, można skorzystać z jednolitej procedury, która ma zastosowanie do wszystkich konkursów.

Artykuł - procedura ogłaszania konkursów


Pobierz

Raport z diagnozy - procedura ogłaszania konkursów


Pobierz

Zał. nr 1 - Ogłoszenie - działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Pobierz

Zał. nr 2 -
Ogłoszenie działania w zakresie rehabilitacji społecznej

Pobierz

Zał. nr 3 -
Ogłoszenie pomoc socjalna materialna żywnościowa

Pobierz

Wzór procedury ogłaszania konkursów - Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna

Pobierz