Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Katalog rezultatów odpowiada na zmiany zasad zlecania przez organy administracji publicznej realizacji zadań przez organizacje pozarządowe. Bazuje on na 20-letnim doświadczeniu Centrum PISOP we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Katalog składa się z propozycji rezultatów oraz źródeł ich weryfikacji (monitoringu) w ramach najczęściej ogłaszanych otwartych konkursów ofert.


Artykuł - katalog rezultatów

Pobierz

Raport z diagnozy - katalog rezultatów

Pobierz

Zał. nr 1 - Ekspertyza - rozliczanie za rezultaty

Pobierz

Katalog możliwych rezultatów w ramach otwartych konkursów ofert dla JST

Pobierz