Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W ramach rozwiązania opracowany został katalog narzędzi do monitorowania rezultatów wraz z opracowaniem pn. „Mechanizm definiowania efektów (rezultatów) w projektach społecznych i ich dokumentowania (źródeł monitoringu)”.


Raport z diagnozy - monitorowanie rezultatów

Pobierz

Narz. 1 - Oświadczenie o osiągnięciu rezultatu w projekcie

Pobierz

Narz. 2 - Opinia osoby prowadzącej zajęcia lub koordynatora projektu

Pobierz

Narz. 3 - Podsumowanie wyników testu wiedzy

Pobierz

Narz. 4,5,6 - Wykaz działań, wydarzeń, spotkań, inicjatyw

Pobierz

Narz. 7 - Wykaz opublikowanych materiałów

Pobierz

Narz. 8 - Wykaz materiałów informacyjno - edukacyjnych

Pobierz

Narz. 9 - Wykaz godzin doradztwa, coachingu, spotkań

Pobierz

Narz. 10 - Wykaz grup i organizacji

Pobierz

Narzędzie - Harmonogram

Pobierz

Narzędzie - Lista obecności

Pobierz

Narzędzie - Lista obecności - wersja II

Pobierz

Narzędzie - Program szkolenia

Pobierz

Narzędzie - Raport z obserwacji

Pobierz

Mechanizm definiowania efektów

Pobierz

Artykuł - monitorowanie rezultatów

Pobierz