Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Widać duży problem z długofalowym angażowaniem się wolontariuszy. Brakuje ludzi, którzy chcą działać społecznie w sposób systematyczny – aż 68% NGO narzeka na brak osób gotowych do bezinteresownego zaangażowania się w ich działania. Co więc musimy zrobić, żeby znaleźć odpowiednie osoby i efektywnie z nimi współpracować długofalowo? Odpowiedzi znajdą Państwo w Narzędziowniku wolontariatu! .


Artykuł - wolontariat

Pobierz

Raport z diagnozy - wolontariat

Pobierz

Zasady współpracy z wolontariuszami

Pobierz

Regulamin pracy wolontariuszy


Pobierz

Porozumienie o współpracy z wolontariuszem/ką

Pobierz

Karta czasu pracy wolontariusza/ki

Pobierz

Ankieta podsumowująca wolontariat

Pobierz