Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Jednym z większych problemów organizacji społecznych jest brak środków na działania oraz nieumiejętność skutecznego ich pozyskiwania. Pomimo że źródeł finansowania jest wiele, stowarzyszenia i fundacje najczęściej bazują jedynie na kilku. W zmianie podejścia pomoże wykorzystanie planu fundraisingowego, zwiększającego skuteczność pozyskiwania środków.

Artykuł - fundraising w NGO

Pobierz

Raport z diagnozy - fundraising

Pobierz

Narzędzie - plan fundraisingowy

Pobierz