Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Jedną z form pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe jest organizowanie przez nie loterii fantowych. Warunkiem na jej przeprowadzenie jest opracowanie regulaminu, który określa zasady jej przeprowadzenia. Poniżej proponujemy wzór takiego regulaminu, który może być pomocny przy zgłoszeniu pierwszej loterii. 

Regulamin loterii

Pobierz