Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Współpraca organizacji pozarządowych z firmami przynosi wiele wartości społecznych. Szczególnie widać to na przykładzie wolontariatu pracowniczego, gdzie firmy zyskują nowe narzędzie do motywowania i integrowania pracowników oraz budowania swojego wizerunku w społeczności lokalnej. Dla organizacji społecznych współpraca z firmami to wiedza, umiejętności i dodatkowe zasoby do odpowiadania na potrzeby lokalne. Przy realizacji projektów międzysektorowych pomoże ramowy Regulamin wolontariatu pracowniczego.

Artykuł - wolontariat pracowniczy

Pobierz

Raport z diagnozy - wolontariat pracowniczy

Pobierz

Regulamin wolontariatu pracowniczego

Pobierz

Wolontariat pracowniczy - modele i wdrażanie

Pobierz