Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Przedsiębiorstwa społeczne łączną działalność gospodarczą z działalnością społeczną. Są to m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych)  lub 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W przedsiębiorstwa społecznych zysk nie podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo. Korzystanie z usług przedsiębiorstw społecznych jest zatem formą odpowiedzialnej konsumpcji.

W subregionie leszczyńskich działa kilkadziesiąt przedsiębiorstw społecznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą leszczyńskich przedsiębiorstw społecznych opisaną w Przewodniku znajdującym się do pobrania pod wiadomością.

Przewodnik po przedsiębiorstwach społecznych w subregionie leszczyńskim  

Powiat Międzychodzki Powiat Nowotomyski Powiat Wolsztyński Powiat Grodziski Powiat Kościański Powiat Leszczyński  Miasto Leszno Powiat Gostyński Powiat Rawicki

Wykaz przedsiębiorstw społecznych z subregionu leszczyńskiego


1. Powiat Międzychodzki

2. Powiat Nowotomyski

3. Powiat Wolsztyński

4. Powiat Grodziski

5. Powiat Kościański

6. Powiat Leszczyński

7. Miasto Leszno

8. Powiat Gostyński

9. Powiat Rawicki