Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Pierwsze konsultacje z prawnikiem w tym roku

Przepisy prawa sprzyjają tym, którzy je znają! Zachęcamy zatem do zadawania pytań i konsultacji z naszym prawnikiem. Już 10 lutego, w godzinach od 1030 do 1600, w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie odbędzie się pierwszy dyżur prawnika. Do udziału w konsultacjach zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (tj. stowarzyszeń,...

Czytaj dalej

Wiesz jak usprawnić współpracę z administracją? Dołącz do partnerstwa

Temat współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną jest istotny z punktu widzenia nie jednego stowarzyszenia i fundacji. To z administracji pochodzi  duża część środków finansujących trzeci sektor, ale ważna jest też współpraca pozafinansowa. Dlatego też zainicjowaliśmy powstanie partnerstwa organizacji pozarządowych...

Czytaj dalej

Czas na podsumowanie 2015 roku!

W mijającym roku zakończyliśmy dwa bardzo ważne projekty – Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Solidarnej oraz Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Efekty pracy zespołu wyglądają imponująco 839 wspartych Podmiotów Ekonomii Społecznej, 2884,5 godzin doradztwa ogólnego i specjalistycznego. To oczywiście tylko część działań...

Czytaj dalej
27 listopada – Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego

27 listopada – Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego

W dniu takiego Święta życzymy wielu sukcesów we wspieraniu współpracy organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że z Wami na pewno… DAMY RADĘ!

Czytaj dalej

Razem na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych – spotkanie 9 grudnia!

Samorządy mogą przekazywać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Innym słowy m.in. fundacje i stowarzyszenia mogą realizować zadania własne samorządu terytorialnego np. w zakresie kultury, sportu, edukacji czy pomocy społecznej. Jak to jednak działa w praktyce? Zapraszamy na spotkanie pn. Razem na rzecz rozwiązywania problemów...

Czytaj dalej

Popularne aktualności

Społeczność