Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Aktywni na 100% - 2017 - 2018Zakończony

Projekt stanowi odpowiedź na problem niewystarczającej aktywności społeczności lokalnych, w tym grup formalnych i nieformalnych z 43 gmin Wielkopolski w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów z dziedziny pomocy społecznej, obejmujących swym zasięgiem osoby defaworyzowane, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą potencjalni liderzy społeczni z gmin Babiak, Białośliwie, Brzeziny, Ceków, Damasławek, Dolsk, Dominowo, Drawsko, Grabów nad Prosną, Granowo, Jastrowie, Kaczory, Kamieniec, Kawęczyn, Kiszkowo, Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo, Kościelec, Luboń, Miasteczko Krajeńskie, Mieścisko, Miłosław, Mycielin, Nowe Miasto nad Wartą, M. Obrzycko, Opalenica, Osiek Mały, Połajewo, Powidz, Przedecz, Przykona, Skoki, Sośnie, Stawiszyn, Sulmierzyce, Wapno, Wierzbinek, Wilczyn, Władysławów, Wysoka, Zakrzewo, Zaniemyśl.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

  • Organizację 43 spotkań animacyjnych identyfikujących lokalne problemy i oczekiwania, a także budujące lokalną współpracę w obszarze pomocy społecznej.
Animatorzy będą spotykali się z przedstawicielami instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W ramach spotkań będą diagnozowane lokalne problemy w obszarze pomocy społecznej oraz identyfikowani potencjalni liderzy lokalni, którzy pomimo niskiej aktywności społecznej na terenie gminy wykazują się wysokim poziomem aktywności.
  • Wsparcie 30 lokalnych liderów i liderek w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z dziedziny pomocy społecznej.
W ramach wsparcia liderzy i liderki będą mogli skorzystać ze szkoleń specjalistycznych, wymiany doświadczeń, a także konsultacji indywidualnych. Uwaga zostanie skupiona na potrzebach lokalnych, korzyściach wynikających z aktywności społecznej oraz zaangażowaniu uczestników do działań oddolnych w sferze pomocy społecznej.
  • Wsparcie w organizacji 10 wydarzeń lokalnych w obszarze pomocy społecznej dedykowanych mieszkańcom gmin o niskiej aktywności, obejmując osoby defaworyzowane, zagrożone wykluczeniem społecznym, w trudnej sytuacji życiowej.

Wydarzenia zorganizują objęci wsparciem liderzy i liderki, którzy najlepiej znają lokalną specyfikę i mieszkańców gmin. To oni we wsparciu animatorów wybiorą miejsce wydarzenia, przygotują program i promocję, a także przeprowadzą spotkanie/akcję na rzecz mieszkańców gminy.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu – Anną Wawrzyniak, mail anna.wawrzyniak(@)pisop.org.pl, Tel./Fax 61 851 91 34, 534 205 699.

Kwota dofinansowania: 60 000 zł

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2017-30.11.2018 roku i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.