Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Od 2000 r. tworzymy niezależne Stowarzyszenie. Wierzymy w znaczenie i siłę inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wspieramy je na każdym etapie działania poprzez poradnictwo, informacje, szkolenia oraz innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z urzędami, firmami i uczelniami. Kierujemy się zasadami uczciwości i partnerstwa. Napędzamy do społecznego działania! Nazwa PISOP powstała od słów:

Poradnictwo,
Informacje,
Szkolenia
Organizacji
Pozarządowych.

Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy ponad 20 lat temu w odpowiedzi na potrzebę wspierania inicjatyw obywatelskich – na początku lokalnie, z czasem poszerzyliśmy działania na cały region. Widzimy dużą wartość współpracy i wymiany doświadczeń, dlatego jesteśmy członkiem ogólnopolskiej federacji Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, we współpracy z którą inicjujemy i wspieramy budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Razem tworzymy zgrany zespół fachowców, zawsze do Państwa dyspozycji!