Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy tworzą niezależne Stowarzyszenie. Kierujemy się profesjonalizmem, pamiętając o zasadach partnerstwa, uczciwości i pomocniczości. Działamy na rzecz organizacji pozarządowych, współpracując także z sektorem publicznym i prywatnym oraz innymi podmiotami życia społecznego. Wspieramy rozwój lokalny.

Nazwa PISOP powstała od słów:

Poradnictwo,
Informacje,
Szkolenia
Organizacji
Pozarządowych.

Nasze Stowarzyszenie powołaliśmy 20 lat temu w odpowiedzi na potrzebę wspierania inicjatyw obywatelskich – na początku lokalnie, z czasem poszerzyliśmy działania na cały region. Widzimy dużą wartość współpracy i wymiany doświadczeń, dlatego jesteśmy członkiem ogólnopolskiej federacji Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, we współpracy z którą inicjujemy i wspieramy budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Razem tworzymy zgrany zespół fachowców, zawsze do Państwa dyspozycji!