Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Centrum BukowskaZakończony

30 listopada 2012 nastąpiło oficjalne otwarcie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu mieszczącego się przy ul. Bukowskiej 27/29. Jedną z organizacji prowadzących Centrum jest także Centrum PISOP.

Centra Organizacji Pozarządowych to jednostki, które co raz częściej pojawiają się w polskich miastach. Ich celem jest zaoferowanie wsparcia lokalnym organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom, co prowadzić ma do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Centrum Bukowska prowadzona jest przez Centrum PISOP wraz z trzema innymi organizacjami: Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Na Tak.

Cele Centrum Bukowska to:

 • analiza potrzeb i oczekiwań poznańskich organizacji pozarządowych,
 • zwiększenie wiedzy z zakresu tworzenia organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Poznania oraz wzmocnienie nowopowstałych organizacji,
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Poznania z zakresu ich funkcjonowania,
 • profesjonalizacja poznańskich organizacji pozarządowych,
 • zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Poznania i organizacji obywatelskich,
 • zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Poznania,
 • rozwój inicjatyw obywatelskich i zaangażowania Poznaniaków w wolontariat,
 • promocja i rozwój partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych,
 • zwiększenie świadomości społeczności Poznania nt. III sektora i wolontariatu poprzez promowanie działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
 • zapewnienie poznańskim organizacjom bazy biurowo-lokalowej do pracy, przestrzeni do realizacji szkoleń i konferencji.

Centrum PISOP w ramach Centrum Bukowska będzie prowadziło m.in. następujące działania:

 1. Diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych
 2. Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych
 3. Poradnictwo i szkolenia dla organizacji pozarządowych

Osobą koordynującą działania po stronie Centrum PISOP jest Piotr Kotlarek

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu prowadzone jest w lokalu udostępnionym przez Miasto Poznań