Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Cudze chwalicie, swego nie znacie! Zakończony

Od połowy listopada Centrum PISOP realizuje projekt pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie!”.

Celem projektu jest zwiększenie promocji inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Łazarza wśród mieszkańców Osiedla Łazarz w Poznaniu uczestniczących w warsztatach oraz czytelników artykułów nt. inicjatyw społecznych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Łazarz w Poznaniu, którzy chcą zaangażować się aktywnie w życie swojej dzielnicy, jednakże nie mają wystarczającej wiedzy nt. inicjatyw społecznych podejmowanych w ich najbliższym otoczeniu.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

– 2 warsztaty dla seniorów oraz podmiotów wspierających osoby z niepełnosprawnościami z terenu Łazarza nt. aktywności i pozyskiwania środków na swoje działania

– promocja inicjatyw społecznych i projektów, realizowanych na Łazarzu – Kampania „Cudze chwalicie, swego nie znacie!”. W ramach kampanii powstanie cykl artykułów nt. oferty działań podejmowanych na Łazarzu oraz wywiady z aktywnymi liderami z terenu Łazarza

Projekt realizowany jest od 17.11.2016 r. do 31.12.2016 r.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka (joanna.piechocka(@)pisop.org.pl, tel. 534 205 699).

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.