Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Do startu! Gotowi? Start!ZakończonyZ przyjemnością informujemy, że 1. marca br. Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju wraz z Centrum PISOP rozpoczęła realizację projektu pn. „Do Startu! Gotowi? Start!”.

Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Wielkopolski w życie publiczne, poprzez:

Wyłonienie i edukację 40 liderów w zakresie skutecznego działania w przestrzeni publicznej,

Zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich 200 Wielkopolan.

Projekt skierowany jest głównie do przedstawicieli środowisk społecznych, zainteresowanych współuczestniczeniem w życiu publicznym, tj.: przedstawicieli placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, urzędów, nauczycieli, działaczy społecznych i innych – cieszących się szacunkiem społeczności lokalnej aktywnych mieszkańców Wielkopolski.

Do czerwca 2017 roku zrealizowane zostaną następujące działania ujęte w 3 bloki

DO STARTU! to czas poświęcony upowszechnianiu idei projektu oraz zaangażowaniu do współpracy partnerów lokalnych tj. Centrów Organizacji Pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Młodzieżowych Domów Kultury, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Pełnomocników NGO i innych. Na tym etapie wyłonionych zostanie również 40 uczestników projektu, a cyklem 5 artykułów rozpocznie się promocja projektu na łamach Gazety Wyborczej.

GOTOWI? – Działania w ramach bloku pn. Gotowi? będą służyły edukacji liderów społecznych poprzez cykl szkoleniowo-doradczy. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy projektu będą mogli skutecznie zaangażować się w partycypację w sprawach publicznych, a ich nowe umiejętności pozwolą im aktywnie działać w środowisku i pełnić rolę liderów społeczności lokalnych.

START! – Działania zaplanowane w ramach bloku Start! pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich 200 mieszkańców Wielkopolski. W ramach tego bloku mieszkańcy będą mogli podnieść swoją wiedzę w zakresie możliwych narzędzi partycypacji publicznej, ale także zweryfikować ją w praktyce. To wszystko za sprawą liderów, którzy na terenie Wielkopolski zorganizują 9 kawiarenek obywatelskich i 5 Wydarzeń lokalnych z udziałem właśnie mieszkańców naszego województwa.

LIDERZE! BĄDŹ GOTÓW I WYSTARTUJ Z NAMI!

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu – Monika Wieczorek e-mail:monika.wieczorek(@)pisop.org.pl, Tel./Fax 61 851 91 34, 61 855 86 43

Projekt pn. „DO STARTU! GOTOWI? START!” jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kwota dofinansowania: 182 714 zł

FIO logo

Patron medialny:

log