Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Eurodesk PoznańW trakcie realizacji

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – takim hasłem kieruje się sieć Eurodesk Polska.

Sieć Eurodesku zrzesza kilkadziesiąt organizacji i instytucji z całej Polski, które prowadzą działalność informacyjną lub młodzieżową - niekomercyjną.

Misją jest zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat mobilności i zachęcanie ich do aktywności obywatelskiej.

Eurodesk jest programem Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+.

Jesteśmy dumni, że zostaliśmy punktem informacyjnym Eurodesku w Poznaniu!

Będąc konsultantem Eurodesku pozostajemy w stałym kontakcie z pozostałymi konsultantami w całej Polsce i Europie. Dzięki temu błyskawicznie zdobywamy i przekazujemy informacje, dbając szczególne o wsparcie dla osób z mniejszymi szansami i wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego. 

Jaka jest nasza rola ?

  • Współpracujemy z chętnymi organizacjami i instytucjami wspierającymi zaangażowanie społeczne młodych ludzi w zakresie aktywności obywatelskiej i uczestnictwa  w życiu demokratycznym. 
  • Wspieramy działania związane z kształceniem, szkoleniem młodych ludzi w dziedzinie ich mobilności oraz europejskich inicjatyw z zakresu edukacji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Informacja europejska dla młodzieży • Eurodesk-Polska