Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Kontakt

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

O mnie

Współzałożycielka oraz Prezeska Zarządu Stowarzyszenia. Ekspertka w zakresie aktywności obywatelskiej, zarządzania organizacją pozarządową, współpracy międzysektorowej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz funduszy na działalność społeczną, w tym europejskich. 

Menedżerka (ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Poznańskiej), specjalistka w zakresie ewaluacji (skończyła studia podyplomowe Ewaluacja programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – Akademia Ewaluacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego). Ukończyła także studia podyplomowe "Audyt w  instytucjach publicznych i prywatnych" na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze doktorat na temat zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Twórczyni i koordynatorka kilkudziesięciu projektów, w tym innowacyjnych (m.in. BINGO, Bank Rozwiązań). Doświadczona trenerka, coach, mentorka i superwizorka. Ekspertka oceniająca projekty w konkursach grantowych, szkoli osoby oceniające. 

Redaktor naczelna i współautorka publikacji (m.in. Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadząca działalność gospodarczą?, Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?) i artykułów branżowych oraz redaktor naczelna opiniotwórczego Kwartalnika o społecznej odpowiedzialności As Biznesu. 

Członkini Sieci ds. Partnerstw przy Komisji Europejskiej, Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Prywatnie zafascynowana wyprawami związanymi z poznawaniem innych kultur i obyczajów, nie tylko europejskich.

About me - Description in English