Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Fundusz grantowy "SPLOT Wartości" - II nabórRealizacja

Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości” to fundusz, którego celem jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji działań na rzecz praw i wartości Unii Europejskiej. 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Cele funduszu grantowego

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie  organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności; 
  • przyczynianie się  do  realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu,  przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze

Konkurs grantowy przewiduje dwie tury naborów, na które przeznaczono 681 816 euro, po 340 908 euro w każdym naborze. Pierwsza tura już się odbyła. Jej wyniki są dostępne TUTAJ.

Drugi nabór, podobnie jak pierwszy, będzie się składał z dwóch etapów: składanie wniosków wstępnych oraz w drugim etapie wniosków pełnych.

Etap I – wnioski wstępne

  • nabór wniosków wstępnych: 30 listopada 2023 – 31 stycznia 2024
  • ogłoszenie wyników: 1 marca 2024

Etap II – wnioski pełne

  • nabór wniosków pełnych: 1 marca 2024 – 30 kwietnia 2024
  • ogłoszenie wyników – 4 czerwca 2024

W portalu ngo.pl będzie można uczestniczyć w specjalnych webinariach przygotowujących do udziału w tym konkursie grantowym.

Zapisy na webinary można dokonywać TUTAJ

Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6800 euro. Wypłata nastąpi w formie zaliczki 95% wartości grantu, 5% po zatwierdzeniu sprawozdania. 

Wkład własny nie jest wymagany.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

W ramach grantu:

  • 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty administracyjne, w tym zarządzanie projektem grantowym,
  • 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Budżet projektu jest sporządzany w euro.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane w Polsce.

Projekty grantowe mogą być realizowane wyłącznie przez jedną organizację. Partnerstwo dopuszczalne jest jedynie w formule nieformalnej – bez przepływu środków finansowych.

Realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl.

Nabór jest prowadzony w języku polskim.

Kontakt ws. konkursu dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego i województwa lubuskiego pod adresem mailowym helpdesk@pisop.org.pl i numerem telefonu 534 205 699

Więcej informacji, w tym dokumentacja projektowa, na stronie granty.siecsplot.pl.

Fundusz grantowy "SPLOT Wartości" - II nabór

Koordynator projektu Dorota Surma

Miniatura Dorota Surma

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość