Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Green Walk Around the Block 2022Zakończone

Jest ci bliska troska o środowisko i bardzo chętnie włączasz się w proekologiczne działania w Poznaniu lub w powiecie poznańskim? Weź udział w Konkursie Mikrodotacji „Green walk around the block” i zyskaj środki na realizację swoich zielonych pomysłów! Na zgłoszenia czekamy do 21 marca 2022 r.

Ideą konkursu „Green walk around the block” jest zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych w działania ekologiczne poprzez podejmowanie działań mających wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego, a także przyczyniających się do wzrostu aktywności mieszkańców w ramach działań ekologicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z siedzibą lub działające na terenie  Poznania i powiatu poznańskiego. 

Przykładowy katalog działań ekologicznych:

  • inicjatywy promujące rzeczy, które można zrobić dla zdrowia planety, promujące rozwiązania ekologiczne w domu, w szkole, w pracy np. konkursy, happeningi, filmy, spoty 
  • przygotowanie filmów/spotów promujących działania ekologiczne, np. nt. recyclingu, niemarnowania żywności, oszczędzania wody itp. 
  • warsztaty, spotkania jak dbać o środowisko, w tym spotkania online
  • organizowanie społecznych akcji zbiórek odpadów (surowców wtórnych) np. w ramach porządkowania gminy/wsi - zbieranie makulatury, puszek, butelek PET, bioodpadów - połączone z edukacją ekologiczną
  • inne inicjatywy, które można zrobić dla zdrowszej planety, angażujące w działania mieszkańców, dzieci, młodzież, firmy.

Pula całkowitych środków finansowych w ramach Konkursu wynosi 10000 zł. Jednostkowa mikrodotacja nie może być niższa niż 1000 zł i nie może przekraczać puli środków. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz projektu i wysłać go na adres: mikrodotacje@pisop.org.pl do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15.00. Projekty mogą być realizowane od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r.

Ocena
Projekty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Nowością tegorocznej edycji jest to, że swój głos odda nie tylko komisja konkursowa, ale także pracownicy firm finansujących konkurs. Może to twój pomysł spodoba im się najbardziej?

Szczegóły w regulaminie dostępnym w plikach do pobrania. 

Konkurs Mikrodotacji finansowany jest ze środków firm zrzeszonych w ABSL Poznan Chapter m.in.:  ADM Poland Sp. z o.o, Carlsberg Shared Services, Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Lumen, MAN Shared Services Center Sp. z o.o., Miele Global Services Sp. z o.o., Newell Poland Services Sp. z o.o., O-I Business Service Center Sp. z o.o.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu  Stowarzyszenia Centrum PISOP „CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu” w partnerstwie z Fundacją Niwa Edukacji i Rozwoju.