Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Opiniotwórczy magazyn As Biznesu od 2011 roku stanowi kompleksowe źródło inspiracji i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi numerami Asa Biznesu oraz do kontaktu z Redakcją telefonicznie: 534 205 699 lub mailowo: pisop@pisop.org.pl

AS BIZNESU nr 25 - Wolontariat w pracy

W obliczu wyzwań społecznogospodarczych  odpowiedzialność organizacji  – a przede wszystkim nas  jako osób – nabiera szczególnego  znaczenia. Nasza postawa, wartości,  współpraca pozwalają osiągać zamierzone  efekty i...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 24 - CSR to działa!

Wiemy już, że 17 celów zrównoważonego rozwoju 2030 przyświecać będzie wydatkowaniu funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej. Zarówno możliwość dofinansowania działań społecznie odpowiedzialnych, budowanie marki dobrego pracodawcy,...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 23 - Zmiany w CSR

Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś – powiedział Malcolm X, jeden z  przywódców afroamerykańskiego ruchu walczącego o równouprawnienie w Stanach Zjednoczonych. To samo dotyczy naszych organizacji....

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 22 - Współpracuj z przedsiębiorstwem społecznym

Zachęcam do współpracy z przedsiębiorstwem społecznym! Dlaczego? Nie, nie dlatego, że zatrudniają osoby z  niepełnosprawnościami, po leczeniu alkoholowym czy po pobycie w  więzieniu lub zakładzie poprawczym. Także nie dlatego,...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 21 - DNA fundacji korporacyjnych

Interesariusze kierują wobec przedsiębiorstw swoje oczekiwania nie tylko dotyczące jakości, dobrej obsługi, rozsądnej ceny i  wyników finansowych, ale także efektów społecznych. Na szczęście coraz więcej menadżerów ma tę świadomość...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 20 - Zielone biuro

Można przyjąć, że jeden pracownik biura wytwarza na dobę około 3 litrów śmieci. Z  prostej kalkulacji wynika więc, że dla 200osobowego obiektu biurowego dobowa ilość nieczystości może wynosić około 0,6 m3. Oprócz odpowiedzialnej...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 19 - Poznań jest kobietą!

Dużo danych przekonuje o  nierówności szans pomiędzy kobietami i mężczyznami. Przyczyny wiadome – głównie biologia! Ale czy są to działania wystarczające? Z pewnością nie! Choć z drugiej strony hobbystycznych zajęć mogą nam...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 18 - Dzielmy się

Aby zaangażować znaczny procent pracowników w działania społeczne, należy dać im  możliwość udziału w różnorodnych formach wolontariatu m.in. w ramach wolontariatu  kompetencyjnego.

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 17 - Włącz uważność

Niezmiennie w naszym kraju od wielu lat zaledwie co czwarta osoba z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo. Tymczasem w Unii Europejskiej tylko co druga. 

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 16 - Działaj jak Filantrop!

Misja Filantropia Ulubione powiedzenie Margaret Thatcher brzmiało: Nikt nie pamiętałby o miłosiernym samarytaninie, gdyby nie miał pieniędzy.

Czytaj dalej