Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Opiniotwórczy magazyn As Biznesu od 2011 roku stanowi kompleksowe źródło inspiracji i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi numerami Asa Biznesu oraz do kontaktu z Redakcją telefonicznie: 534 205 699 lub mailowo: pisop@pisop.org.pl


As Biznesu 32 - Skuteczne partnerstwa

Wisława Szymborska w wierszu  „Pod jedną gwiazdką” przeprasza  wielkie pytania za małe odpowiedzi.  A jednym z większych pytań obecnie  w kontekście realizacji nie tylko Celów  Zrównoważonego Rozwoju 2030, ale  celów...

Czytaj dalej

As Biznesu 31 - Koniec z ubóstwem

W 2020 roku po raz pierwszy  mieliśmy do czynienia z obniżeniem  globalnego Indeksu SDG  (Sustainable Development Goals  – Cele Zrównoważonego Rozwoju).  Na spadek wpłynął przede wszystkim  wzrost wskaźnika ubóstwa i...

Czytaj dalej

As Biznesu 30 - Zasoby na deficycie

Czy woda, powietrze  lub drzewa mogą się skończyć? J ak piszemy w Temacie  Numeru – presja gatunku ludzkiego  na obszary przyrodnicze Ziemi doprowadziła  do naruszenia równowagi  ekosystemów i wymierania gatunków.  I...

Czytaj dalej

As Biznesu 29 - Mądre pomaganie

Wiele wokół nas jest potrzeb i  problemów społecznych, na które odpowiedzią są Cele Zrównoważonego  Rozwoju. W  Polsce ich rozwiązywaniem zajmuje się 100 tysięcy organizacji społecznych. Jak firma może  włączać się w ...

Czytaj dalej

As Biznesu 28 - Dobra diagnoza

Chociaż big data coraz powszechniej  jest stosowana w przedsiębiorstwach,  to badanie potrzeb interesariuszy  nadal nie jest w mainstreamie.  Dlatego w Temacie numeru Ewa Gałka  z Moniką Wieczorek, nawiązując do ...

Czytaj dalej

As Biznesu nr 27 - Mentoring

Turbulentne otoczenie wymaga ciągłego dostosowywania się do zmian. Do tego potrzebne są kompetencje społeczne oraz świadomość potrzeb i relacji społecznych. Przewrotnie, aby to zyskać, trzeba dawać. Swoje kompetencje i swój czas. W Numerze...

Czytaj dalej

As Biznesu nr 26 - Uwaga: Zdrowie psychiczne!

Zdrowie psychiczne pozostaje  tematem tabu, choć na szczęście  jego stygmatyzacja zmniejsza się  wraz z wchodzeniem na rynek pracy  młodszych pokoleń. Nadal tylko  22% osób przyznaje, że czułoby się  komfortowo, mówiąc...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 25 - Wolontariat w pracy

W obliczu wyzwań społecznogospodarczych  odpowiedzialność organizacji  – a przede wszystkim nas  jako osób – nabiera szczególnego  znaczenia. Nasza postawa, wartości,  współpraca pozwalają osiągać zamierzone  efekty i...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 24 - CSR to działa!

Wiemy już, że 17 celów zrównoważonego rozwoju 2030 przyświecać będzie wydatkowaniu funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej. Zarówno możliwość dofinansowania działań społecznie odpowiedzialnych, budowanie marki dobrego pracodawcy,...

Czytaj dalej

AS BIZNESU nr 23 - Zmiany w CSR

Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś – powiedział Malcolm X, jeden z  przywódców afroamerykańskiego ruchu walczącego o równouprawnienie w Stanach Zjednoczonych. To samo dotyczy naszych organizacji....

Czytaj dalej

Popularne aktualności

Społeczność