Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Kolejny KrokZakończony

1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Kolejny Krok”. Jego celem jest zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez podjęcie działań adaptacyjnych zmierzających do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przy WTZ.

Partnerami w projekcie są :

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kwilcza i Grodziska Wielkopolskiego.

Działania w ramach projektu dotyczyć będą wypracowania i wdrażania działań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz terapeutów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu zorganizujemy:

  • szkolenia integracyjne
  • spotkania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z psychologiem
  • seminaria dla rodziców i opiekunów podopiecznych WTZ
  • spotkania informacyjne dla kadry.

Ponadto powołamy zespoły ds. aktywizacji zawodowej, który podejmie prace adaptacyjne zmierzające do  utworzenia przy WTZ przedsiębiorstwa społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 września do 30 listopada 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Natalią Szymanowską pod adresem e-mail natalia.szymanowska(@)pisop.org.pl lub pod nr telefonu 65 520 78 86

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.