Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla KoninaPodpisywanie umów

Inicjatywa dla Konina

Centrum PISOP zaprasza:

 
- organizacje pozarządowe,
 
- grupy nieformalne z organizacjami pozarządowymi pełniącymi rolę Patronów,

z terenu M. Konina  do udziału w konkursie na realizację projektów w obszarze zadań mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW) skierowanych do mieszkańców M. Konina!

Maksymalna wartość mikrodotacji to 6.000 zł.

Wkład własny NIE JEST wymagany.

Maksymalny okres realizacji projektów to 1 czerwca 2024 roku - 15 listopada 2024 roku.

Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 08 kwietnia 2024 roku do 17 maja 2024 roku do godz. 12.00.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona do dnia 31 maja 2024 roku.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Potencjalni projektodawcy mogą skonsultować Projekt z doradcami, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z:

·       Piotrem Kotlarkiem pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub piotr.kotlarek@pisop.org.pl

·       Pawłem Wojciechowskim pod numerami 61 851 81 34, 534 205 699 lub pawel.wojciechowski@pisop.org.pl

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce: DO POBRANIA.

Projekt finansowany ze środków z budżetu Miasta Konina.

 

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Konina

Koordynator projektu Joanna Piechocka

Miniatura Joanna  Piechocka

Wyślij wiadomość

Doradca Piotr Kotlarek

Miniatura Piotr Kotlarek

Wyślij wiadomość