Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych 2017 - 2018Zakończony

LCIWIS – Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych to projekt realizowany w okresie 1.08.2017-31.12.2018 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Poprzez zaplanowane działania będziemy dążyć do pobudzenia aktywności wspólnot i społeczności lokalnych w subregionie leszczyńskim.

W ramach projektu przygotowaliśmy trzy pakiety dla podmiotów:

Na DOBRY START – dedykowany grupom inicjatywnym/ mieszkańcom subregionu leszczyńskiego chcących działać w sferze pożytku publicznego. W ramach tego pakietu będzie można skorzystać z doradztwa ogólnego (np. jak założyć stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną), doradztwa prawnego (pozwalającego zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Na EFEKTYWNY ROZWÓJ – kierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów już działających. Proponujemy: doradztwo ogólne, specjalistyczne (prawne, marketingowe, księgowe), szkolenia oraz coaching.

WSPÓŁPRACA i ROZWÓJ – zaplanowany z myślą o pozostałych mieszkańcach, którzy mają się dowiedzieć o działaniach podejmowanych w ramach III sektora ale także wychodzących poza ten sektor. Istotnym elementem projektu jest budowanie współpracy między podmiotami a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym będziemy organizować spotkania integrujące i promujące.

Wszystkie działania specjalistyczne, oparte na wskaźnikach, zostaną wsparte przez działania animacyjne.

Wnioskowana kwota dotacji to 70 000 zł

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Postaw na sport! Zapraszamy do Wolsztyna!

Jak lokalne kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe o charakterze sportowym mogą skorzystać na współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego? Zapraszamy do udziału w...

Czytaj dalej

Głosowanie Internautów

Od 27 listopada, za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku, można oddawać głosy na inicjatywy,  zrealizowane przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej, zgłoszone do...

Czytaj dalej

Spotkanie z Samorządem Województwa w Lesznie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w szerokim zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. O tym jak lokalne fundacje i stowarzyszenia mogą skorzystać na współpracy z...

Czytaj dalej

Zbiórki publiczne – spotkanie w Lesznie

Co to są zbiórki publiczne i jak prawidłowo je zgłosić, a później rozliczyć? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas spotkania doradczego organizowanego 9 listopada w Lesznie....

Czytaj dalej