Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2013Zakończony

Od początku 2013 roku realizujemy projekt pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt realizowany jest w subregionie leszczyńskim (tj. na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego).

Ekonomia społeczna to jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Do pomiotów ekonomii społecznej zalicza się: organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

W ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wspieramy rozwój podmiotów ekonomii społecznej:

Na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego 

Osoby, które chcą działać w sferze ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie LOWES od momentu pojawienia się pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przez procedurę rejestracji aż po podjęcie działalności ekonomicznej i uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Mogą także otrzymać wsparcie finansowe, które pomoże im na początku działalności.

Oferta LOWES w zakresie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego kierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezrobotnych, matek powracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnością, absolwentów szkół, osób wychodzących z instytucji i placówek opiekuńczo wychowawczych.

W bieżącym funkcjonowaniu

Podmioty ekonomii społecznej w ramach LOWES otrzymują wsparcie obejmujące m.in. szkolenia, doradztwo oraz usługi prawne, księgowe i marketingowe będące odpowiedzią na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem. Dostają także narzędzia i instrumenty finansowe umożliwiające im tworzenie nowych miejsc pracy.

W bieżącym funkcjonowaniu LOWES wspiera wszystkie podmioty ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.

W rozwoju lokalnym

LOWES prowadzi także szereg działań mających na celu budowania aktywnych i odpowiedzialnych społeczności. Proces ten prowadzony jest w oparciu o zasadę partnerstwa przy udziale liderów lokalnych, partnerów samorządowych, społecznych i biznesowych, a także mieszkańców.

Księgowość w organizacji

Księgowość w organizacji

Prowadzenie księgowości przysparza problemów nie jednej organizacji. Teraz może się to zmienić. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online pn. „Księgowość w organizacjach...

Czytaj dalej

Najciekawsze Działania Godne Uwagi wybrane!

20 listopada w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Konkursu Działania Godne Uwagi na najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Gala...

Czytaj dalej

Szkolenie pn. Wprowadzenie do rachunkowości

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. Wprowadzenie do rachunkowości, które odbędzie się 10 grudnia br. w godz. 8.30 – 15.30 w Lesznie. Szkolenie poprowadzi specjalista ds. podatków i...

Czytaj dalej

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań – spotkanie dla pełnomocników

Jak wprowadzenie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych przełoży się na pracę urzędników? Serdecznie zapraszamy pełnomocników ds. współpracy z organizacjami...

Czytaj dalej

Forum Ambasadorów Rozwoju Lokalnego

Z wielką przyjemnością zapraszamy przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego tj. włodarzy, sekretarzy, wyższych urzędników z subregionu leszczyńskiego do udziału w pierwszym...

Czytaj dalej

Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

Przedsiębiorstwa społeczne są naturalnym partnerem do realizacji zadań społecznych. Jakie usługi można im zlecać i dlaczego warto to robić? O tym opowiemy podczas Forum Ośrodków Pomocy...

Czytaj dalej

Projekt do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – szkolenie w Lesznie

Jak przygotować wniosek, aby wpisywał się w priorytety Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ? Jak opracować projekt, aby zdobył maksymalną liczbę punktów? Zapraszamy do udziału w...

Czytaj dalej

Lustracja w spółdzielniach socjalnych

Lustracja ma na celu określenie, czy spółdzielnia socjalna sprawnie funkcjonuje. W jaki sposób się ją przeprowadza? Jakie są koszty lustracji? Te i wiele innych, przydatnych informacji...

Czytaj dalej

Podziel się pomysłem

Podzielcie się z nami pomysłem na działalność gospodarczą dla swojej organizacji pozarządowej! Do udziału w akcji zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające lub planujące...

Czytaj dalej

Partnerstwo w Lesznie

Czym jest partnerstwo i w jaki sposób można je budować? Na czym może polegać partnerstwo z przedsiębiorstwem społecznym? Czy w Lesznie może się to udać? Serdecznie zapraszam do udziału w...

Czytaj dalej

Koła Gospodyń Wiejskich w nowej odsłonie

Zakończyły się prace nad ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich (KGW). Jakich zmian w funkcjonowaniu KGW można się spodziewać? Jaki będzie ich status i skąd mogą pozyskać środki na...

Czytaj dalej

Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej. Forum odbędzie się pod hasłem „Społecznie i z zyskiem” w dniu 29 listopada br. w Lesznie w godz. 1000 – 1430. Do...

Czytaj dalej

Zarządzaj swoim czasem! Zaproszenie do udziału w szkoleniu.

Brak czasu to problem niejednego społecznika. Jak skutecznie zarządzać swoim czasem? Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 3 sierpnia w godz. 9.00 – 16.00 w Stacji Biznes w...

Czytaj dalej

Spotkanie „Zaplanujmy wspólnie Jarmark!”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalnych działaczy i mieszkańców z gminy Pępowo do udziału w spotkaniu „Zaplanujmy wspólnie Jarmark”. Podczas spotkania...

Czytaj dalej

Jarmark Pomysłów w Lesznie – będzie się działo!

Już 15 czerwca zapraszamy na Jarmark Pomysłów – Targi Ekonomii Społecznej. W godzinach od 15.00 do 19.00 na zwiedzających leszczyński Rynek będzie czekało szereg atrakcji. Jarmark Pomysłów...

Czytaj dalej

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary!

Działacie aktywnie w swojej miejscowości? Macie pomysły na lokalne produkty i wydarzenia? Chcecie wypromować Waszą miejscowość i utworzyć Wieś Tematyczną albo rozwinąć już istniejącą?...

Czytaj dalej

Solidarność na co dzień! Wielkopolskie Forum Liderów Lokalnych

Jak zwiększyć motywację do działania w społeczności lokalnej? Co zrobić, aby zaplanowane inicjatywy kończyły się sukcesem? Gdzie szukać inspiracji? Na te i inne pytania wspólnie znajdziemy...

Czytaj dalej

Zaproszenie do Plebiscytu „As odpowiedzialnego biznesu”

Zaproszenie do Plebiscytu „As odpowiedzialnego biznesu” Wielkopolskie firmy tradycyjnie już przodują w działaniach nastawionych na społeczną odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR). Wiele z...

Czytaj dalej

Wydłużenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

W imieniu Zarządu Centrum PISOP informujemy, że w odpowiedzi na liczne zapytania i prośby projektodawców, wydłużamy termin składania ofert w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na...

Czytaj dalej

Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

Centrum PISOP zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne we współpracy z Patronami,  z terenu subregionu leszczyńskiego, tj. powiatów gostyńskiego, grodziskiego,...

Czytaj dalej

Po Forum Ekonomii Społecznej

1 marca br. w pięknych wnętrzach Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie odbyło się Forum Ekonomii Społecznej. Jego tematyka dotyczyła „Źródeł finansowania podmiotów ekonomii...

Czytaj dalej

Kawiarenka NGO w Rawiczu

6 marca o godzinie 19.00 w świetlicy byłego Gimnazjum w Sierakowie, obecnie Szkoły Podstawowej nr 6 odbędzie się Kwiarenka NGO. Pierwsza cześć spotkania poświęcona zostanie prezentacji...

Czytaj dalej

„Poznajmy się” w Grodzisku Wielkopolskim

Już 26.02.br w w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się spotkanie sieciujące pn. „Poznajmy się”. Do udziału w spotkaniu szczególnie zapraszamy przedstawicieli organizacji działających na...

Czytaj dalej

Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” odbędzie się 1 marca br. w Lesznie (Galerii...

Czytaj dalej

Spotkanie w Święciechowie

Jeszcze w tym roku w Święciechowie odbędzie się świąteczny Jarmark Pomysłów – Targi Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do włączenia się w zaplanowanie tego wydarzenia! Zapraszamy organizacje...

Czytaj dalej

Uroczysta Gala Konkursu „Działania Godne Uwagi”

Tegoroczny Konkurs Działania Godne Uwagi zgromadził ogromną liczbę zgłoszeń. Do oceny nadesłano opis 93 działań społecznych. Zbliża się więc czas, aby wyłonić laureatów i uhonorować...

Czytaj dalej

Bezpłatna księgowość dla organizacji

Prowadzenie księgowości przysparza problemów nie jednej organizacji. Teraz może się to zmienić – podmioty ekonomii społecznej, tj. stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty ekonomii...

Czytaj dalej

ABC tworzenia projektów w Wolsztynie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu tworzenia projektów. Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizację, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje...

Czytaj dalej

Mobilizowanie ludzi do działania

Zapraszamy do udziału szkoleniu pn. „Mobilizowanie ludzi do działania”, które odbędzie się 22 listopada 2017 r. w godz. 8.30 – 15.30 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie. O tym jak pracować...

Czytaj dalej

Konkurs Działania Godne Uwagi wchodzi w kolejny etap!

31.10 zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do Konkursu Działania Godne Uwagi. W odpowiedzi na Konkurs otrzymaliśmy 93 zgłoszenia! Za wszystkie bardzo dziękujemy. Kapituła Konkursu przystępuje...

Czytaj dalej

O tworzeniu projektów w Międzychodzie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu tworzenia projektów. Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizację, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje...

Czytaj dalej

Społecznie i Ekonomicznie – Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w Forum Ekonomii Społecznej. Wydarzenie pn. „Społecznie i z zyskiem – o ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim” odbędzie się 19...

Czytaj dalej

Konkurs „Działania Godne Uwagi” wystartował!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pn. „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ podmioty ekonomii społecznej oraz...

Czytaj dalej

ABC tworzenia projektu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu tworzenia projektów. Jest to tematyka, która powinna zainteresować organizację, które zamierzają starać się o pozyskanie pieniędzy na swoje...

Czytaj dalej
Jarmark Pomysłów już jutro!

Jarmark Pomysłów już jutro!

Już jutro, w sobotę 2 września spotykamy się na leszczyńskim Rynku podczas Jarmarku Pomysłów. Poniżej prezentujemy pełen program wydarzenia. Można go też pobrać pod wiadomością. Do...

Czytaj dalej

Zaproszenie na warsztaty!

Już 2 września zapraszamy do udziału w Jarmarku Pomysłów – Targach Ekonomii Społecznej organizowanych na Rynku w Lesznie. Nowością tegorocznego Jarmarku są towarzyszące mu warsztaty. Na...

Czytaj dalej

Jarmark Pomysłów w Lesznie!

2 września na leszczyńskim Rynku zrobi się bardzo kolorowo, a to za sprawą Jarmarku Pomysłów – Targów Ekonomii Społecznej. W godzinach od 14.00 do 18.00 na mieszkańców Leszna i całego...

Czytaj dalej

SENIORZY mają głos

Wspólnie z Burmistrzem Śmigla zapraszamy do udziału w spotkaniu animacyjnym pn. „SENIORZY mają głos”. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00 w Sali Wiejskiej w...

Czytaj dalej

Jarmark Pomysłów po raz czwarty!

W niedzielę 4 czerwca w Lesznie, już po raz czwarty, organizujemy Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark Pomysłów. W tym roku Targi odbędą się na leszczyńskim Rynku! Serdecznie Państwa...

Czytaj dalej

Pieniądze na rozwój

Szukając pieniędzy na swoje działania przedsiębiorstwa społeczne mogą sięgnąć po dotacje lub po pożyczki. Na jakich warunkach dostępne są te instrumenty finansowe? Zapraszamy do udziału w...

Czytaj dalej

O zlecaniu zadań

Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, zapraszamy do udziału w spotkaniu pn. „Razem na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych – zlecanie zadań”. Spotkanie...

Czytaj dalej

Partner, czy konkurent? Jak skutecznie współpracować z przedsiębiorstwami społecznymi?

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój przedsiębiorczości społecznej zaplanowane zostało 35 mln euro, co jest jedną z największych wartości w kraju. Jak może...

Czytaj dalej

Bezpłatne warsztaty dla organizacji

Spora część energii działaczy organizacji przeznaczana jest na kwestie formalne oraz pozyskiwanie pieniędzy na działania. Teraz dzięki wsparciu specjalistów może okazać się to znacznie...

Czytaj dalej

Pomysł na wieś

W Polsce jest ok. stu wiosek tematycznych. Części z nich udało się na stałe zalicza się do atrakcji turystycznych. Wioskom tematycznym poświęcone będzie spotkanie organizowane 2 sierpnia...

Czytaj dalej

Pozyskiwanie środków na działania organizacji – szkolenie w Krzywiniu!

Skąd pozyskiwać środki na działania podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej? Jak skutecznie przekonać sponsorów do włączenia się w nasze inicjatywy? Odpowiedzi na te i inne pytania...

Czytaj dalej

Jarmark Pomysłów podczas Pikniku Szybowcowego – będzie się działo!

Koguty zaczynają głośno piać zapowiadając zbliżające się wyjątkowe wydarzenie w Lesznie! Już 18 czerwca podczas Pikniku Szybowcowego odbędą się Targi Ekonomii Społecznej – Jarmark...

Czytaj dalej

Poszukujemy liderów lokalnych!

Masz ciekawe pomysły na działania w swoim środowisku? Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności? Lubisz spotkania z ciekawymi ludźmi? Jeśli przynajmniej na dwa z tych pytań...

Czytaj dalej

Zmiany dla stowarzyszeń

Już w maju wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Będzie to wymagało od stowarzyszeń dostosowania swoich statutów do nowym przepisów. Jak to zrobić?...

Czytaj dalej

Dotacje dla organizacji

Jeszcze w tym roku będziemy przyznawać dotacje na rozwój działalności w organizacji pozarządowej. Przedstawicieli zainteresowanych fundacji i stowarzyszeń zachęcamy do przesyłania swoich...

Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie Pracy – skonsultuj je z prawnikiem!

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy. Jakie? O tym odpowie nasz prawnik podczas indywidualnych konsultacji. Na spotkanie z prawnikiem zapraszamy już 22 marca,...

Czytaj dalej

Dotacje na utworzenie miejsca pracy w organizacji!

W ramach działalności Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej stowarzyszenia i fundacje mają możliwość jednorazowego ubiegania się o dofinansowanie na utworzenie miejsca pracy...

Czytaj dalej

Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie

„Społecznie – Pomysłowo – Ekonomicznie” pod tym hasłem 30 marca w Lesznie odbędzie się Forum Ekonomii Społecznej. Serdecznie zapraszamy do udziału! Forum kierujemy do pomiotów ekonomii...

Czytaj dalej

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej

Bez pieniędzy trudno rozwinąć działalność przedsiębiorstwa społecznego. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli spółdzielni socjalnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji inwestycyjnej na...

Czytaj dalej

Skuteczna reintegracja – zaproszenie do udziału w spotkaniu

Skuteczna reintegracja w subregionie leszczyńskim – to hasło będzie przyświecać spotkaniu, które odbędzie się już 4 marca od godziny 1000 w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (Kłoda...

Czytaj dalej

Pierwsze konsultacje z prawnikiem w tym roku

Przepisy prawa sprzyjają tym, którzy je znają! Zachęcamy zatem do zadawania pytań i konsultacji z naszym prawnikiem. Już 10 lutego, w godzinach od 1030 do 1600, w siedzibie Centrum PISOP...

Czytaj dalej

Aktywny styczeń!

Mamy za sobą aktywny miesiąc – to dobry rozbieg do dalszych działań! Pomimo chłodnych dni odwiedzamy różne miejscowości w subregionie leszczyńskim, w których spotykamy się z mieszkańcami,...

Czytaj dalej

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – co dalej?

31 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej anulowało akredytację dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym prowadzonego przez Centrum PISOP. ...

Czytaj dalej

Jak promować działania organizacji?

Promocja działań organizacji  już dawno wykroczyła poza standardowy plakat i broszurę. Pojawiają się coraz nowsze możliwości. Jak z nich skorzystać? W ramach projektu „LOWES –...

Czytaj dalej