Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Następny etapZakończony

Projekt realizowany był od 1 września do 30 listopada 2017 r.

Celem projektu było zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej podopiecznych poprzez podjęcie działań adaptacyjnych zmierzających do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przy WTZ w Wolsztynie i Zbąszyniu.

Działania w ramach projektu dotyczyły wypracowania i wdrażania działań mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz terapeutów w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

  • szkolenia integracyjne dla podopiecznych WTZ
  • wizyty studyjne dla kadry oraz rodziców i opiekunów podopiecznych WTZ
  • szkolenia dla kadry oraz rodziców uczestników WTZ
  • spotkania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z psychologiem
  • seminaria dla rodziców i opiekunów podopiecznych WTZ
  • spotkania informacyjne dla kadry

ponadto powołaliśmy zespół ds. aktywizacji zawodowej – który podejmował prace adaptacyjne zmierzające do  utworzenia przy WTZ przedsiębiorstwa społecznego.

Koordynatorką projektu była Natalia Szymanowska (natalia.szymanowska(@)pisop.org.pl lub pod nr telefonu 65 520 78 86)

Kwota dofinansowania: 53 010 zł

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.