Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Efekty naszych działań w tym zakresie to:

  • Udzielanie średnio 200 godzin doradztwa rocznie
  • Prowadzenie 2 punktów wsparcia dla NGO i mieszkańców - w Lesznie i w Poznaniu
  • Wsparcie w powołaniu ponad 400 organizacji pozarządowych
  • Organizowanie średnio 100 godzin szkoleń rocznie
  • Zainicjowanie ponad 30 partnerstw
  • Inicjowanie współpracy z firmami i jednostkami samorządu terytorialnego
  • Stała współpraca z lokalnymi mediami
  • Organizacja konkursu Działania Godne Uwagi
  • Udostępnianie przestrzeni do organizacji wydarzeń przez NGO i mieszkańców.