Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Efekty naszych działań w tym zakresie to:

  • Wydanie 27 numerów Magazynu As Biznesu nt społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Stała współpraca z firmami, np. z Aquanet S.A., Franklin Templeton Poznań,Volkswagen Poznań, Wunderman Thomson Technology, Vilmorin Garden
  • Organizacja plebiscytu nagradzającego firmy za realizację działań społecznie odpowiedzialnych
  • Przeprowadzenie 6 kampanii promocyjnych w mediach, m.in. w Radiu Poznań, Dzienniku Polska Głos Wielkopolski, Telewizji WTK
  • Wypracowanie modelu wolontariatu pracowniczego i opracowanie zestawu dokumentów ułatwiających jego wdrożenie, w tym wzoru porozumienia o współpracy
  • Pomoc w znalezieniu partnera społecznego dla kilkunastu firm podczas warsztatów sieciujących
  • Współpraca międzysektorowa i edukacyjna w zakresie wolontariatu pracowniczego
  • Organizacja ponad 20 akcji wolontariatu pracowniczego w firmach, np. GlaxoSmithKline
  • Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w zakresie promocji wolontariatu.