Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Efekty naszych działań w tym zakresie to:

  • 28 Konkursów Mikrodotacji
  • 4,6 mln złotych przeznaczonych na dofinansowanie
  • 2765 złożonych ofert
  • 1066 dofinansowanych projektów
  • Wsparcie 650 przedstawicieli NGO i 935 przedstawicieli grup nieformalnych 
  • 226 gmin zaktywizowanych w Wielkopolsce
  • 140 wspieranych liderów lokalnych
  • 163 spotkania animacyjne i informacyjne
  • 6 akcji wolontariatu pracowniczego
  • Współpraca finansowa z firmami: Aquanet S.A. i zrzeszonych w ABSL Poznan Chapter.