Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Regranting w LesznieZakończony

Od początku sierpnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Regranting w Lesznie”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie działań w obszarze pomocy społecznej realizowanych na terenie Miasta Leszna przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach projektu:

  • zorganizujemy lokalny konkurs mikrodotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • przeprowadzimy nabór i ocenimy złożone wnioski formalnie i merytorycznie;
  • przyznamy dofinansowanie inicjatywom oraz przekażemy dotacje;
  • będziemy monitorować oraz rozliczać realizatorów projektów;
  • prowadzimy punktu informacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach projektu dofinansowanych zostanie minimum 5 mikrodotacji na kwotę maksymalnie 3200 zł.

Projekt realizowany jest od 1.08.2016 r. do 31.12.2016 r.

Koordynatorem projektu jest Maciej Nowicki (maciej.nowicki(@)pisop.org.pl, tel. 534 205 699).

Projekt dofinansowany przez Miasto Leszno.