Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Strategiczna Mapa DrogowaZakończony

Po fali debat i konsultacji w 2015 roku opracowana została strategia, która miała być strategią całego trzeciego sektora. Strategiczna Mapa Drogowa Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce wskazuje kierunki dokąd powinny zmierzać organizacje pozarządowe w naszym kraju oraz jakie działania należy podejmować aby mieć realny wpływ na rozwój całego społeczeństwa.

Wdrażanie Mapy jest otwarte dla każdej organizacji, angażować można się w działalność jednego, lub więcej partnerstw tematycznych określonych w strategii. Mapa wskazuje trzydzieści trzy główne kierunki działań spośród których Centrum PISOP podjęło się zainicjowania partnerstwa w obszarze działań na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną.

Prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor badania potwierdzają dużą częstotliwość kontaktów na linii NGO-JST. W badaniu przeprowadzonym w 2012 roku do kontaktów z urzędami gmin i miast przyznało się 85% stowarzyszeń i fundacji. W czterech na dziesięć przypadków są to kontakty regularne. Wyniki potwierdzają jak ważny jest to obszar dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Członkowie partnerstwa w równym stopniu decydują o celach, działaniach, które mają doprowadzić do rozwoju współpracy z administracją publiczną.

Wszystkie organizacje, które są zainteresowane włączeniem się we wspólną pracę na rzecz usprawnienia tej współpracy zachęcamy do kontaktu z Piotrem Kotlarkiem (piotr.kotlarek(@)pisop.org.pl) lub Maciejem Nowickim (maciej.nowicki(@)pisop.org.pl).

Więcej informacji o Strategicznej Mapie Drogowej oraz opis wszystkich partnerstw na stronie www. mapa3sektora.org