Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wielkopolska Wiara działa aktywnie w Stawiszynie!Zakończony

Projekt Wielkopolska Wiara działa aktywnie w Stawiszynie! - mały grant zrealizowany w okresie 20.06 – 15.09.2017 r. w Stawiszynie.

Działania zrealizowane w projekcie:

KONKURS LOKALNY MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA NA TERENIE GMINY STAWISZYN, w którym dofinansowane zostały inicjatywy lokalne lub działania nastawione na rozwój organizacji pozarządowych. Wsparcie w ramach projektu kierowane było do aktywnych mieszkańców Gminy Stawiszyn oraz działających tam organizacji pozarządowych. Projekty składać mogły grupy nieformalne i samopomocowe w imieniu własnym oraz organizacje pozarządowe – tzw. Patroni we współpracy z grupami nieformalnymi/samopomocowymi oraz młode organizacje pozarządowe.

DYŻURY mailowe, telefoniczne i bezpośrednie, gdzie można było skonsultować projekt oraz otrzymać wsparcie w zakresie poszukiwania różnych źródeł pozyskiwania środków na działania społeczne.

EDUKACJA: wsparcie merytoryczne na etapie naboru (konsultacje składanych ofert), realizacji (pomoc i monitoring ofert), sprawozdawczości (pomoc w rozliczeniu). Odbyły się również szkolenia z zakresu wsparcia aktywnych mieszkańców w pozyskiwaniu środków finansowych na działania społeczne oraz z zakresu realizacji i rozliczania projektów społecznych.

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE: inicjatywy lokalne realizowane w Stawiszynie zostały opisane w artykułach promująch aktywność w gminie.

Koordynatorką projektu była Joanna Piechocka - joanna.piechocka@pisop.org.pl, 534 205 699.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Stawiszyn.